Kragerø og Skåtøy Historielag

Laget ble stifet 27. april 1978. Det hadde lenge vært ønske om at Kragerø skulle danne en lokalhistorisk forening i likhet med Sannidal som hadde stiftet sin allerede i 1942.

Kragerø, Skåtøy og Sannidal kommuner ble sammenslått til en storkommune i 1960.

Sannidal Historielag var vel etablert, derfor ble navnet på det nye laget Kragerø og Skåtøy Historielag. Det innebærer at ikke bare selve byen, men også øydistriktet og Levangshalvøya er representert i det lokalhistoriske arbeidet. Alt første året ble det bestemt at det skulle utgis et årsskrift. Navnet ble Historieglimt. En redaksjonskomité har ansvaret for utgivelsene. Bøkene blir utgitt i månedsskiftet november/desember. Mange tusen sider med lokalhistorie er på denne måten blitt nedskrevet og bevart for ettertiden. Alt arbeidet med bøkene er ulønnet, utført på fritiden. På denne måten kan vi holde en lav pris.

 

Arrangementer i historielagets regi:

Mars: Årsmøte
Vår/forsommer: Tur med lokalhistorisk innhold
Juli: En utflukt der ikke minst sommergjestene er velkomne
September: Den europeiske kulturminnedagen
Oktober: Forskjellige arrangementer hvert år
Desember: Samarbeid med Kragerø bibliotek. Vår årbok Historieglimt presenteres.

Kragerø og Skåtøy historielag samarbeider om ulike arrangementer og prosjekter med Kragerø turistforening, Kragerø kystlag, Berg-Kragerø museums venner, Kragerø bibliotek og Sannidal historielag. Vi holder god kontakt med historielagene i nabokommunene. Det gode samarbeidet med kulturkontoret i Kragerø kommune til gjensidig nytte er viktig for histoielaget.

Medlemstallet er ca. 800, ganske jevnt fordelt mellom fastboene og hytteeiere.

omoss