Historieglimt 2016
Boken som ble presentert den 06.12.16.
Kan kjøpes hos Kystbokhandelen AS og hos Paulsen AS. 
 
Den kan også bestilles under fanen "Utgivelser".  Vær raskt ute da opplaget for årets bok er betydelig mindre enn utgivelsene for tidligere år. 
Bokens innhold samt de øvrige bøkers innhold og priser finner du under "Utgivelser" hvor også boken kan bestilles.
 

 

 

Marcus Bærnholt og historien om Kragerø.

 

Marcus

Kragerø og Skåtøy Historielag har som gave til Kragerø bys 350-årsjubileum

utgitt Marcus Bærnholts manuskript «En Kort underretning om Kragerø Byes

Begyndelse og Tiltagelse, samt nu i værende tilstand.» Historien ser ut til å være ført frem til ca. 1767.

 

Helge Knudsen Strømme har transkribert manuskriptet og satt det inn i en

lokalhistorisk ramme. Boken er rikt illustrert og vi tror den vil bli en godbit for lokalhistoriske interesserte og bibliofile.

 

 

KRAGERØHUS

GJENNOM 350 ÅR

 

 
Kragerøhus 300 400  
 
 

 Restbeholdning per dato ca 55 eksemplar.

"LØP OG KJØP"