Historie som er verdt å ta vare på
Siden 27. april 1978

Fra kiosken til billedgalleriet

Salget av Historieglimt 2024 var opprinnelig lagt til torvkiosken, men det blir en forandring lørdagene 29. juni og 6. juli. Historielaget har inngått et samarbeid med Kragerø Faste Billedgalleri om salg av våre bøker. Billedgalleriet, som holder til vis-a-vis det gamle rådhuset, er åpent fra kl 13 til kl 15 lørdag 26.6. Påfølgende lørdag er det åpent fra kl. 11 til kl. 15. Bøkene kan også kjøpes på Berg-Kragerø Museum og Ark bokhandel i sentrum. Eller de kan bestilles ved å sende en e-post til post@kragerohistorielag.no.

I morgen kl 13 er det klart for åpning av sommerutstillingen med Kragerøkunstneren Lillen Dahll Vogt på billedgalleriet. Ta en tur til byen for en flott utstilling, og snapp med deg et eksemplar av Historieglimt i samme slengen!

Klart for sommersalg av Historieglimt

Det var mange som valgte en kveld med lokalhistorie fremfor sol og uteliv, og benket seg på Biblioteket for å bli med på lanseringen av det nyeste årsskriftet fra Kragerø og Skåtøy Historielag. Forfatterne fortalte om sine artikler, og det ble også tid til et innslag med underholdning. Terje Sødal fra Skuespillerkompaniet på Skåtøy fremførte dikt av Trond Brænne på en måte som fikk frem smil og latter hos de fremmøtte.

Utgivelsen av Historieglimt var tidligere lagt til desember, men er nå flyttet til juni. Det er lagt opp til 11 salgsdager fra kiosken på Torvet. Lørdag 22. juni fra kl. 11 til kl 14 er Nora og Oddbjørn på plass for å selge bøker. Det gjelder først og fremst årets Historieglimt, men vi har også noen eksemplarer igjen av Fredrik Hougens Kragerøminner.

Kiosken er åpen for bokhandel alle lørdager frem til og med 17. august. Dessuten blir det salg under nattåpent torsdag 18. juli.

Historieglimt er selvsagt også til salgs hos Ark bokhandel.

Presentasjon av årets Historieglimt

Kragerø og Skåtøy Historielag trommer sammen til presentasjon av årets Historieglimt på biblioteket torsdag 20. juni kl. 18.30. Tidligere har årsskriftet kommet ut i desember, og lanseringen har alltid samlet mange historieinteresserte. Ved å flytte utgivelsen til forsommeren, håper styret å treffe et større marked enn vinterstid. Boka kan selvsagt kjøpes under lanseringen, og i tiden fremover blir det lagt opp til salgsdager i torvkiosken.

Tur til Bygdetunet 25 mai!

Bli med Kragerø og Skåtøy historielag og Sannidal historielag på tur til Bygdetunet.

Påmelding post@kragerohistorielag.no eller tlf. 40645153

Alle velkommen!

Bli med til bygdetunet i Sannidal 25. mai!

Mer enn 300 år med lokalhistorie er samlet på bygdetunet i Sannidal. Det er Sannidal Historielag som står for driften av tunet, der historiske bygninger er tatt vare på for ettertiden. Selv om det opp gjennom årene har vært en lang rekke arrangementer på bygdetunet, er det mange i kragerødistriktet som ennå ikke har besøkt dette unike stedet. Det vil Kragerø og Skåtøy Historielag gjøre noe med. I samarbeid med Sannidal Historielag inviterer vi til omvisning 25. mai. Vi drar med privatbiler fra Kirketomta kl. 11.30.

Følgende informasjon er hentet fra Sannidal Historielags hjemmeside.

I Vestre Sannidal ble det dannet en sandbanke av isbreen som dekket Norge for omkring 10.000 år siden. Sandbanken har gitt bygda navn. Den het på gammelnorsk Sandhaukadalir – dalen med sandbanken. Her var trolig første bebyggelse med gården Mo som sentrum. På 1200-tallet ble den første kirken reist. Deler av denne stavkirken finnes i den nåværende kirken fra 1772.

Stiftet i 1942

Sannidal Historielag ble stiftet i 1942, med formål å nedtegne hva folk visste om skikk og bruk i gammel tid, samle eldre møbler, husgeråd og redskap, samt arbeide for å skape et bygdetun. Bygdetunet ble virkelighet i 1949 da tomta på furumoen like vest for kirken ble skilt ut fra gården Øvrebø og gitt som gave. Her er det samlet bygninger fra 17- og 1800-tallet. De er flyttet hit fra forskjellige steder i bygda, og rommer inventar og redskapssamlinger. Uten gaver og dugnadsinnsats fra bygdefolket hadde ikke bygdetunet vært en realitet i dag.

Hvert år er Sannidal Bygdetun ramme om den lokale 17. mai-feiringen. En bygdetundag finner sted annet hvert år og aktiviserer medlemmer av Historielaget og elevene ved Sannidal ungdomsskole. Området blir ellers brukt til andre større og mindre aktiviteter som grautfest og skogdag.

Sannidal Bygdetun ligger omtrent 1 km vest for avkjøring fra E-18 på Tangen i Sannidal, og videre ca. 300 m forbi kirken i bygda.

Sannidal Bygdetun

Tur til Sannidal Bygdetun og Sannidal kirke

Kragerø og Skåtøy Historielag arrangerer tur til Sannidal Bygdetun og Sannidal kirke lørdag 25. mai.

Det blir omvisning. Avreise med egen bil fra Kirketomta kl 11:30. Vi tar med passasjerer.

Ta med matpakke.

Påmelding post@kragerohistorielag.no eller tlf. 40645153

Alle velkommen!

ÅRSMØTE I KRAGERØ OG SKÅTØY HISTORIELAG

Torsdag ettermiddag den 25. april holdes årsmøte i Kragerø og Skåtøy Historielag. Denne gangen skal vi være på Berg, Kragerø Museum. Før selve årsmøtet får vi to interessante innlegg.

 Først skal arkitekt og arealplanlegger Kari Røegh fra Kragerø kommune fortelle hvordan det går videre med Gnist-programmet. Kragerø er en av fem kommuner fra hele landet som er plukket ut til å være med i Gnist-programmet. Gnist arrangeres av Design og Arkitektur Norge (DOGA). I programmet får kommunen støtte til å prøve ut nye og innovative måter å drive by- og stedsutvikling på. Kari Røegh er en av kommunens representanter i programmet. Vi er spent på hva som har skjedd siden oppstarten og hvordan kommunen skal bruke resultatene av prosjektet til å få bedre innbyggermedvirkning.

 Neste innlegg handler om det store frivillige arbeidet som gjøres av Berg Museums Venner. Leder i venneforeningen Dagny Kalander presenterer de mange spennende tiltakene som gjøres av venneforeningen med gode hjelpere fra foreninger og næringsliv i Kragerø. Det er stor aktivitet både inne og ute på Berg, og vi gleder oss til å få høre om alt som foregår.

 Etter disse innleggene blir det kake og kaffe, før selve årsmøtet.

GUL LISTE – INVITASJON TIL Å KOMME MED FORSLAG

«Gul liste» er et begrep som er hentet fra Byantikvaren i Oslo. Det er betegnelsen på en oversikt over kulturminner som kommunen selv har valgt å gi et vern. Nå er Kragerø i gang med å lage en Gul liste over verneverdige kulturminner i vår kommune.

 Gul liste for Kragerø er en videreføring av kommunens kulturminneplan, og det er kommunen som er ansvarlig for at den blir laget. Kragerø og Skåtøy Historielag er en av foreningene som er
bedt om å komme med bidrag til listen.

 Hensikten med listen er å løfte frem kulturminner som kommunen skal ta vare på for ettertiden. Det er meningen at alle innbyggerne i kommunen skal kunne komme med forslag. I løpet av våren vil det bli holdt et åpent møte der alle kan komme og foreslå kulturminner til listen, og der vi skal diskutere
forslag som er kommet inn.

 Et kulturminne er egentlig alle typer spor som er satt av mennesker. Steder som det knytter seg historier til, er også kulturminner, selv om det ikke er fysiske spor av mennesker der. Det sier seg selv at når nesten alt er kulturminner, så blir det umulig å ta vare på alt. Med den gule listen inviterer kommunen alle innbyggerne til å være med og velge kulturminner som er særlig viktige for Kragerø. Vi vil derfor be alle dere medlemmer av Historielaget om å komme med forslag. Vi spør: Hva vil du først og fremst ikke miste i Kragerø? Hva mener du forteller mest om kommunens eller byens historie?
Hva viser du frem når du har venner og familie på besøk?

 

Tips oss på vår e-postadresse post@kragerohistorielag.no

Boksalg på torvet påskeaften

De som ennå ikke har skaffet seg den nyeste utgaven av Historieglimt, bør komme til Torvkiosken påskeaften mellom kl 11 og kl. 13. Det er også noen få eksemplarer igjen av Fredrik Hougens Kragerø-minner.

Historieglimt 2023 inneholder 15 artikler fra Kragerøs rikholdige historie. Fredrik Hougens erindringer gir et spennende innsyn i hverdagsliv og viktige hendelser fra andre halvdel av 1800-tallets Kragerø.

Vi har fortsatt et godt utvalg av tidligere utgitte Historieglimt.

Velkommen skal dere være!

Til minne om Ulf Hamran

Ulf – en gavmild formidler av kunnskap

Kunsthistorikeren, forskeren, forfatteren, museumsmannen, aktivisten og lokalpatrioten Ulf Hamran etterlater seg en arv det blir vanskelig å føre videre. Han var en av pionerene innen kulturminnevernet, og en gavmild formidler av kunnskap og engasjement enten det gjaldt bevaring av en bygning eller et foredrag på Berg-Kragerø Museum.

For Kragerø og Skåtøy Historielag var Ulf både mentor og forbilde. Det var Ulf vi måtte spørre om slekters gang, årstall og sammenhenger i lokalhistorien. Han fikk tidlig rollen med å lese gjennom alle artikler som skulle brukes i Historieglimt, årboka som har kommet ut hvert år siden 1979. En bedre korrekturleser kunne vi ikke fått. Han sto selv for hele 24 artikler i Historieglimt, alle preget av solid fagkunnskap. Helt til det siste var han opptatt av to artikler om Christi Kirke og etterfølgeren Kragerø kirke. Det dreier seg om interiøret i Christi Kirke fra 1652 til 1870 og en artikkel om kirkesølvet i Kragerø kirke. Begge artiklene blir nå tatt hånd om av redaksjonen og vil komme på trykk i neste Historieglimt.

Tidligere leder for historielaget Sverre Okkenhaug fortalte i et minneord om Ulfs engasjement for sin hjemby. En byvandring med Ulf som formidler av lokalkunnskap startet på Barthebrygga og skulle etter planen ende ved Jernbanebygget eller det nye rådhuset. Slik gikk det ikke. Etter en time var flokken kommet til El Paso, og resten av turen måtte utsettes. Dessverre har ikke fortsettelsen blitt noe av. De som var med, fikk servert historiske fakta og anekdoter med innslag av humor. Folk koste seg, og merket ikke at tiden gikk så altfor fort.

Etter artium i hjembyen studerte Ulf historie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Etter fullført magistergrad ble han ansatt på Norsk folkemuseum. I 1961 giftet han seg med Ruth, f. Jørgensen. Hun har også en magistergrad i kunsthistorie. De to flyttet til Arendal i 1964, og så fulgte noen år som fylkeskonservator i Aust-Agder, leder for museet i Arendal og leder for Drammen Museum. Han ble deretter konservator ved Nes Jernverk, en stilling han hadde til han ble pensjonist.

I alle disse årene i «utlendighet» var han levende opptatt av det som skjedde i hjembyen Kragerø. Han og Ruth kjøpte Wiborggården i 1970, og dette ble et viktig bindeledd til lokalsamfunnet.

Kragerø har mistet en hjertevenn og vaktmester. Ulf sto på barrikadene når han mente at lokalpolitikere, utbyggere og arkitekter hadde mistet gangsynet og kun tenkte profitt.

Sammen med sin gode, litt eldre venn Carsten Hopstock var Ulf med på etableringen av Berg-Kragerø Museum, som åpnet i 1955. Berg hadde alltid en solid plass i Ulfs hjerte.

Tankene går nå til Ruth, sønnene Harald og Jens og deres familier.

For Kragerø og Skåtøy Historielag

Willy Nilsen, leder

Historieglimt lokker med 16 artikler

Kom til Torvkiosken lørdag!

Det er klart for innspurten for julesalget av årets Historieglimt. Medlemmer som ennå ikke har anskaffet boka, bør komme til Torvkiosken lørdag 16. desember mellom klokka 11 og klokka 14. Der er boka til salgs for medlemspris. Man kan selvsagt også melde seg inn i historielaget og få boka til de samme betingelser. Her på hjemmesiden er det dessuten mulig å bestille boka pr. post, men da er den neppe i hus før jul.

Boka er også til salgs i byens bokhandel, men da gjelder ikke medlemsprisen.

Slik det ser ut i øyeblikket, er lørdag 16. desember siste mulighet til å skaffe seg årets Historieglimt fra Torvkiosken.

Presentasjon av nye Historieglimt

Velkommen til Kragerø bibliotek torsdag 7. desember. Da lanseres nye Historieglimt. Vi ses!

Salg av nye Historieglimt

Nye Historieglimt er i salg!

Årets «Historieglimt» er levert fra trykkeriet, og torsdag 7. desember kl. 18 skal boka presenteres på biblioteket. Frem mot jul vil medlemmer av historielaget være på plass i Torvkiosken følgende dager med et rikholdig utvalg av lokalhistoriske bøker: Lørdag 9. desember, torsdag 14. desember, lørdag 16. desember og fredag 22. desember. Årets Historieglimt 2023 inneholder hele 16 artikler. Forfatterne jobber på dugnad, og det er hovedgrunnen til at det er mulig å gi ut årsskriftet til en overkommelig pris.

Oppfordringen er klar: KOM OG KJØP!


Boklansering 7. desember på biblioteket

Torsdag 7. desember blir det boklansering på biblioteket. Tradisjonen tro er det årets Historieglimt som skal presenteres. Kragerø og Skåtøy Historielag legger opp til en kveld med underholdning og salg av bøker. En «vaskeekte» seilskuteskipper kommer på besøk, og har nok med seg ramsalte historier fra de syv hav. Det blir også musikalsk underholdning.

Årets Historieglimt inneholder hele 16 lokale artikler, og spenner over et vidt spekter fra lokalhistorien. Historielaget har dessuten noen få eksemplarer igjen av boka «Fredrik Hougens Kragerøminner». Det blir salg både av nye Historieglimt og Fredrik Hougens Kragerøminner. Velkommen!

Åpen dag på Berg søndag 24. september

Det inviteres igjen til Åpen dag på Berg museum førstkommende søndag, 24. september. Arrangementet er et samarbeid mellom flere lokale foreninger, som alle bidrar med flotte aktiviteter for barn og voksne i alle aldre. Velkommen!

Vi møtes på Berg søndag!

I fjor ble familiedagen på Berg en stor suksess, og søndag 24. september inviteres det til «åpen dag» igjen. For de som vil komme til Berg sjøveien, ordner kystlaget med gratis fergetur fra kaia i byen kl. 10, med retur fra Berg kl. 16. Berg Museums venneforening håper på godt vær og mange besøkende. Arrangementet er et samarbeid med lokale foreninger som skal vise en del av sine aktiviteter. Kragerø og Skåtøy Historielag, kystlaget, Kragerø Speidergruppe, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og husflidslaget skal sørge for at hele den fantastiske parken blir benyttet.

En spesiell invitasjon går til familier, og da særlig til de minste barna. Et nytt lekeapparat ved museet skal innvies, og kan selvsagt tas i bruk.

I tillegg er det denne dagen mange aktiviteter for barn på hele anlegget, med propellbåtbygging nede ved Bergsbukta, speideraktiviteter i parken, besøkshund fra Norsk folkehjelp, stand med Røde Kors, omvisning i lystgården og organisasjoner som skal holde flere av husene åpne.

Det er gratis saft og pølser til barn så lenge beholdningen rekker, og alle aktivitetene for barn er gratis.

Velkommen til årets sommersalg!


ÅRETS SOMMERSALG

Vi selger Historieglimt og andre av historielagets bøker på Torvet følgende datoer i sommer:

1.juli, 8. juli, 15. juli, 20. juli, 18. august og 19. august, alle dager fra kl 11 til kl 14.

20. juli om ettermiddagen finner dere oss dessuten utenfor Kragerø Faste Billedgalleri. Velkommen skal dere være. Bøkene er flotte gaver for alle som er glad i Kragerø, eller har historisk interesse. Vi ses!


Nyttig møte med riksantikvaren

Det ble et interessant og tankevekkende møte med Riksantikvaren torsdag 20. april. Mange hadde møtt opp for å høre på og gi innspill til foredragene om kulturminner og eldre bymiljøer som ressurs.


 Ordfører Grunde Knudsen, seksjonsleder hos Riksantikvaren Linda Veiby og Riksantikvar Hanna Geiran.

Det var fullt hus på Biblioteket torsdag 20. april. Kragerø Bys Venner og Kragerø og Skåtøy Historielag hadde invitert Riksantikvar Hanna Geiran til å snakke om kulturminner og eldre bymiljøer som ressurs. Foranledningen var den tragiske brannen i sentrum. Vi ville gjerne få gode råd i forbindelse med gjenoppbygging av det berørte sentrumsområdet.

Riksantikvaren holdt et morsomt og lærerikt foredrag om hvordan tradisjonsrike bygningsmiljøer kan være ressurser i byutvikling. Riksantikvaren begynte med et raskt tilbakeblikk på samfunnets holdninger til eldre bygningsmiljøer, fra 60 og 70-tallets «riv skiten og bygg motorvei» til dagens grønne skifte der gjenbruk og egenart er stikkord. Det er bedre for miljøet å oppgradere et eksisterende hus, i stedet for å rive og bygge nytt.

Også kulturminneforvaltningens egne holdninger er endret gjennom årene. Mens kontrast og annerledeshet ofte var svaret når det ble bygget nytt inne i gamle bygningsmiljøer, snakkes det i dag om byreparasjon og at det skal legges vekt på lokal og regional byggeskikk. Særpreg, egenart og stedsidentitet skal danne grunnlag for erstatningsbygg der det er nødvendig, slik som ved en brann i en del av et tradisjonsrikt trehusmiljø.

De siste årene har det vært gjennomført flere store undersøkelser som viser at også den økonomiske verdien øker i vernede bygningsmiljøer. Folk vil gjerne bo i eller nær slike områder – men forutsetningen er at bygningene og områdene mellom dem blir vedlikeholdt. Velstelte eldre bygningsmiljøer skaper trivsel og tilhørighet. Det er også slike områder turistene gjerne vil se. Mangfoldet og det unike i en selvgrodd by som Kragerø gir opplevelser som huskes.

Etter Riksantikvarens foredrag holdt avdelingssjef Linda Veiby en orientering om Riksantikvarens veilednings- og tilskuddsordninger for brannsikring av tette trehusmiljøer. To hundre slike miljøer er identifisert på landsbasis, og sentrum av Kragerø er ett av dem. Kragerø har en brannsikringsplan, men den trenger oppgradering. Det gis tilskuddsmidler både til det å lage en plan, og til ulike konkrete tiltak innenfor det aktuelle området. Det viktigste er likevel bevissthet om mulige brannfeller fra eiers og kommunens side, slik som kontroll av el-anlegg, plassering av søppelkasser i tilstrekkelig avstand fra vegg, lett tilgjengelighet til brannslukningsutstyr og en felles forståelse av hva som må gjøres dersom brann oppstår. Riksantikvarens hjemmesider finnes veiledere både om byreparasjon og om brannsikring.

Etter foredragene og en kaffepause var det tid for spørsmål. Det var et engasjert publikum som stilte mange gode spørsmål, både til Riksantikvarens to foredragsholdere, og til fylkeskommunens fagleder for kulturarv, Eystein Andersen, som også deltok på møtet. Vi fikk en avklaring av rollefordelingen mellom kommune, fylkeskommune og Riksantikvar. Det ble understreket at kommunen har en særdeles viktig primærrolle gjennom sin arealplanlegging. Det er gjennom bestemmelsene i reguleringsplanene at kommunen kan styre hva og hvordan det skal bygges i byen. Publikum etterlyste også en revisjon av reguleringsplanene for Havnefronten og Fermannsbakken.

De fremmøtte påpekte at kommunen må gjøre forslagene til reguleringsplaner lettere tilgjengelig for publikum og holde møter der publikum kan medvirke før planene er vedtatt. Vi er glad i denne selvgrodde byen vår og vil utvikle den gjennom å beholde særpreget og videreføre Kragerøs unike egenart.

Møteleder Anne-Karine Sandmo, seksjonsleder hos Riksantikvaren Linda Veiby og Riksantikvar Hanna Geiran.

Mange engasjerte tilhørere hadde møtt opp for å høre på og komme med innspill til foredragene.

Kultursjef Harald Bothner.


Møte med riksantikvaren

Velkommen til møte med riksantikvar Hanna Geiran. Møtet finner sted på Kragerø bibliotek, torsdag 20. april kl. 18. Alle er velkomne!


Åpent møte med riksantikvar Hanna Geiran

Torsdag 20. april arrangerer Kragerø Bys Venner og Kragerø og Skåtøy historielag et åpent møte på Kragerø bibliotek med riksantikvar Hanna Geiran.

Kragerø Bys Venner i samarbeid med Kragerø og Skåtøy historielag arrangerer torsdag 20. april et åpent møte på biblioteket, der riksantikvar Hanna Geiran skal snakke om eldre bymiljøer som ressurs. Møtet vil bli annonsert. Dagen etter skal Riksantikvaren på befaring i byen sammen med ordføreren.

Kragerø sentrum er et typisk eksempel på en selvgrodd by der bygningene er plassert etter funksjon og terreng, og ikke etter et konstruert gatenett. Kragerøsangen uttrykker dette godt: «.. da ser du en rar liten by». Store branner har vært med på å forme byen, men flere av bygningene har fortsatt en kjerne fra 1700-tallet. De historiske bygningene, den nære tilknytningen til sjøen og de smale, kronglete gatene og smauene gir byen et unikt særpreg som det er viktig å ta vare på.

Kragerøs store betydning som kulturmiljø ble belyst under den tragiske brannen i sentrum nå nylig. Riksantikvar Hanna Geiran uttalte seg på NRK om verdien av byens tette trehusbebyggelse og engstelsen for at brannen skulle få enda større omfang. Nå kommer Riksantikvaren til Kragerø. Vi oppfordrer alle som er glad i Kragerø – og spesielt byens politikere, til å komme på møtet.

Løp og kjøp!

Fortsatt bøker til salgs!

Det var stor interesse for å kjøpe Historieglimt og Fredrik Hougens «Kragerø-minner» før jul. Salget gikk svært bra, men heldigvis er det fortsatt mulig å skaffe seg eksemplarer av de lokalhistoriske bøkene. Når det gjelder Hougens «Kragerø-minner» har vi (pr. 1.4.23) kun 75 bøker igjen. Påskeaften blir det boksalg utenfor Kragerø Faste Billedgalleri fra kl 11 til kl 13.

Historieglimt inneholder 15 artikler fra Kragerøs rikholdige historie. Fredrik Hougens erindringer gir et spennende innsyn i hverdagsliv og viktige hendelser fra andre halvdel av 1800-tallets Kragerø.

Medlemmer av historielaget kan kjøpe Historieglimt for 150 kroner. For ikke-medlemmer er prisen 300 kroner. Hougen-boka koster 450 kroner.

Bøkene kan bestilles her på historielagets hjemmeside, og er også til salgs i Ark bokhandel og i Kragerø Faste Billedgalleri.


Samarbeid som ivaretar

Kragerø og Skåtøy Historielag samarbeider om ulike arrangementer og prosjekter med Kragerø Faste Billedgalleri, Kragerø turlag, Kragerø kystlag, Berg-Kragerø Museums venner, Kragerø bibliotek og Sannidal Historielag. Vi holder god kontakt med historielagene i nabokommunene. Det gode samarbeidet med kulturkontoret i Kragerø kommune til gjensidig nytte er viktig for histoielaget.

Medlemstallet er ganske jevnt fordelt mellom fastboende og hytteeiere og er på totalt ca. 700.

Bli grasrotgiver

Spiller du på nett hos Norsk Tipping og ønsker å registrere Kragerø og Skåtøy Historielag org. nr.: 970 552 219 som din Grasrotmottaker, registreres dette under: “Meny/Grasrotandeler”.

Spiller du via kommisjonær kan du opplyse at du ønsker å få registrert Kragerø og Skåtøy Historielag org. nr. 970 552 219 som Grasrotmottaker.

Tilkytt grasrotandelen på nett

Kontakt oss

Vet du hvem du vil snakke med kan du se alle kontaktpersoner Kontakt oss

Du kan også ta kontakt direkte på:
post@kragerohistorielag.no

Kort om oss

Laget ble stifet 27. april 1978. Det hadde lenge vært ønske om at Kragerø skulle danne en lokalhistorisk forening i likhet med Sannidal som hadde stiftet sin allerede i 1942.

Les mer om oss

Bli medlem

Lyst til å ta del i det vi driver med eller støtte opp? Vi er ca. 800 medlemmer i dag fordelt på fastboende og hytteeiere