Emneregister

HVEM – HVA – NÅR – HVOR

i Historielagets årsskrifter 1979-2017

En oversikt utarbeidet av Kragerø Bibliotek og Kragerø og Skåtøy Historielag

Nasjonalbibliotekets Nettbibliotek anbefales for et mer detaljert søk etter navn, publikasjon, sted eller liknende. Klikk her for å komme til Nettbiblioteket.

1500 –Jensen, Jens Jacob : Sjøkart i nære og fjerne farvann. 2018, 51 – 72

1666

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet : noen glimt fra… 2013, 21-38

1700-

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

1700-tallet

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Strømme, Helge Knudsen: Jomfru, mademoiselle eller pige : titler og sosiale forskjeller i Kragerø…, 2008, 83-91

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011,112-148

1775-1790

Robbestad, Odd: Kragerø sjøfartshistorie 1775-1790, 1993, 48-68

Strømme, Helge Knudsen: Da ”Storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerø-loser på en gang,

2009, 42-49

1790-1807

Finstad, Håkon: Kragerø sjøfart 1790-1807, 1998, 109-149

1797-1886

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

1800-tallet

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-52

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

1807-1814

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Køhler, Kai. A: Bevæpning, fort og kanoner : Kragerøs egen militærberedskap…, 2014, 7-23

Køhler, Kai A.: En fortelling fra Syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet, 2015, 59-72

Køhler, Kai A.: “Signalene” 1807 – 1814, 2017, 35 – 44

Køhler, Kai A.: Skjærgårdsflåten 1807 – 1814, 2017, 45 – 70

1814

Køhler, Kai A: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”, 2014, 24-42

1830-årene

Køhler, Kai A.: Kragerøstudenter i 1830-årenes Christiania, 2010, 62-79

1840-1850

Robbestad, Odd: Kragerø og skipsfarten 1840-1850, 1985, 76-118

1850-1860

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesems tid på Barthebryggen og …: erindringr (1922), 2013, 113-118

1850-1880

Finstad, Håkon: En sommergjest i forrige århundres Kragerø, 1995, 36-52

1850-1900

Finstad, Håkon: ”Svensker i annethvert hus”, 1984, 79-123

Jenssen, Jens Jacob og Aage Midling: Vind i seilene, 2017, 7 – 34

1850-1915

Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø : fra ca. 1850 til ca. 1915, 1982, 20-38

1855

Finstad, Håkon: Historien bak et stedsnavn : Minerva-forliset, 1986, 52-57

1860-70-årene

Nilsen, Freddy: Minner fra Thomesheia, 2014, 57-64

1869-1872

Sandberg, Inger: Dommerfullmektig i Kragerø og Bamble 1869-72, 1991, 74-87

1872-1888

Køhler, Kai A., En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

1873

Aase, Jean: Kragerøskuter i hjemmefart og langfart i 1873, 1994, 88-100

1880-1890-årene

Hunsdal, Olaf: Barndom og ungdom i Kalstadkilen og i Kragerø – minner fra 1880- og 1890-årene,

1980, 76- 94

1882

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

1886

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Sandberg, Inger: Storbrannen i Kragerø i 1886, 1986, 7-51

1890-tallet

Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, 1990, 68-88

Grønhaug, Arne: Klondyke i Kragerø, 2004, 93-108

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: Den tidlige turismesatsing i Kragerø : Kragerø og omliggende

distrikters turistforening…., 2015, 23-41

1895-

Køhler, Kai A.: Fra stumfilmtiden, 2004, 82-92

1900-tallet

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer, 2000, 98-109

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Svendsen, Aase: Min mors historie : hverdagsliv på Furuholmen 1910-1993, 2009, 155-175

Thoresen, Per Johnny: Fiskerliv i Kragerøskjærgården i første halvdel av 1900-tallet, 2005, 69-80

1900-1912

Tallaksen, Svein: Karl Anton Eriksens barndomsminner fra Gunnarsholmen 1900-1912, 2001,

18-27

1900-1920

Køhler, Kai A.: Et tidsbilde fra 1900-1920 : med utgangspunkt i prof. Johan Tidemand

Ruuds…, 2012, 23-45

1900-1981

Gunnulfsen, Thomas: Det var akkurat som det skulle så være, 1983, 33-61

1901-1932

Young, Ellinor: Kragerø barnehjem 1901-1932, 2003, 7-26

1902-1923

Sandberg, Bjørn: Anders B. Wilse fotograferer i Kragerø og Skåtøy 1902-1923, 1998, 24-41

1905

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Norseng, Per: Året 1905 i Kragerø, 2005, 15-25

1912

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske —, 2012,23-45

1913

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

1916

Våle, Lars- Erik: 250-årsjubileum som by, 2015, 7-13

1920-1930

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

1920-1930-årene

Nilsen, Else Liv: Øya i mitt hjerte, 2002, 129-141

Sandberg, Inger: Barndomsminner fra 1920-30-årene i Kragerø, 1992, 94-118

1927

Petersen, Johan: Kragerø-bilder, 2015, 94-99

1930-

Finstad, Ingebjørg: Dagligliv og oppvekst i Kilen i mellomkrigsårene, 2004, 58-71

Halvorsen, Jack: Dagligliv i Urene, 2003, 98-109

1930-1950-årene

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

1940-1945 se

Krigen 1939-1945

1945-1947

Finstad, Else Bjørg: Et lite stykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø blad 1945-47, 1993, 16-47

1945-1963

Svendsen, Aase Hildur: Barndom og ungdom på Furuholmen 1945-1963 …., 2015, 77-93

1945-1965

Gausdal, Tobias: Kragerø folkeskole : glimt fra 1945-1965, 2003, 60-63

Gausdal, Tobias: Skolesituasjonen i Kragerø ved kommune-sammenslåingen i 1960, 2003,

141-163

1950-årene

Jensen, Jens Jacob: Glimt fra terneseilermiljøet i Kragerø i 1950-årene, 2006, 7-33

1960-årene

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

1978 – 1979Køhler, Kai A.: Historielagets første arbeidsår 1978 – 1979. 2018, 7 – 9

Aase Jean

Norseng Per G.: En bauta i Kragerøs kulturliv, 2017, 146 – 148

Abrahamsdatter, Marichen, familien

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Adeler, Anna

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Adeler, Cort

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013, 21-38

Adeler, familien

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013, 21-38

Adeler, Fredrik Christian

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013, 21-38

Adeler, Niels Søfrensen

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013,

21-38

Adeler-Poulsen, familien

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Alsing, Halvor

Køhler, Kai A. Kragerøstudenter i 1830-årenes Christiania, 2010, 62-79

Amerika

Aase, Jean: En ung immigrant i 1880-årenes Amerika – H.P. Hougen fra Kragerø, 2000, 149-157

Finstad, Else Bjørg: Reisebrev fra Amerika, 2006, 153-170

Hougen, Hans Peter: Til Baltimore med bark ”Elisabeth” og med en ung emigrant om bord, 1982,

99-110

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Levang til Montana for å lete etter gull, 2000, 82-87

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Den første Amerika-utvandringen fra Kragerødistriktet, 1998, 83-100

Myrvoll, Siri: En Kragerø-familie i Amerika, 2008, 83-91

Therkelsen, Charlotte og Marius Sætersdal: Besøk i Kragero, Minnesota – …, 2014, 151-156

Amundsen, Edvard

Jørgensen, Per M: En rhododendron-misjonær fra Kragerø, 2010, 112-118

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og ferieøy, 2008, 92-138

Amundsen, Ludvig(onkel Ludvig)

Sandberg, Inger: Stråholmen – drama – hverdag – idyll, 1979, 38-53

Amundsen, Mandius

Sandberg, Bjørn: Mandius Amundsen : en glemt Kragerø-kunstner, 1986, 58-67

Amur

Halvorsen, Roger: Plantenavnet Amur i gamle stedsnavn, 2001, 64-72

Andersen, Carl August

Molaug, Svein: En kan’te beskrive det, det må prøvas, 2001, 89-98

Andre Verdenskrig Se

Krigen 1939-1945

Andresen, Sigvart

Åsen, Jimmy: Nanna Schwengaard og Sigvart Andresen: skaperne av Kragerøsangen, 2016 143 – 158

Apatitt

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…

2014, 93-110

Finstad, Håkon: Dypedalsgruva – bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, 1997, 64-73

Arbeidsliv

Kivle, Tor: Karbidfabrikken på Stilnestangen, 2011, 35-47

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Arentz, Erik

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, s. 27-51

Sandberg, Inger: Da Erik Arentz ble arrestert, 1980, s. 55-60

Arkeologi

Braathen, Helge: Den første telemarking, 1992, 6-9

Finstad, Else Bjørg: Gravfunnene fra Kirkeholmen, 1990, 6-15

Sandberg, Bjørn: Skålgropene ved Torsdal, 2001, 28-30

Sandberg, Inger: Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder, 2000, 7-18

Arkitektur

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Finstad, Håkon: Kragerø mellom torvene, 1985, 7-37

Hamran, Ulf: Rekkverket fra en av Biørns skuter, 2003, 42-45

Hamran, Ulf: Skåtøy kirkes bygningshistorie, 1987, 139-164

Hamran, Ulf: Stadsingeniør Erik Fjeld som arkitekt, 1986, 68-134

Hamran, Ulf: Arkitekturimpulser via familieforbindelser, 2017, 122 – 145

Lia, Per: Olaf Lia : hans byggevirksomhet og arbeid med kunsten, 1996, 32-52

Myrvold, Siri: Håndverkeren i Kragerø gjenoppbygges i moderne funkisstil, 2003, 27-41

Sandberg, Bjørn: Fengsel – rådhus – kirke, 1984, s 7-20

Armenia

Sandberg, Inger: Armenia er mitt annet fedreland, 2001, s. 73-88

Arntsholmen

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Arøy

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Avholdsforeninger

Finstad, Else Bjørg: Kampen mot alkoholen, 2007, 53-67

Avholdssaken

Køhler, Kai A.: Lars Olaf Jensen, 2004, 52-57

Aviser

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø blad 1945-47, 1993, 16-47

Axelsen, Torstein

Axelsen, Torstein: To og et halvt år i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, 2007, 14-25

Barberere

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Barnearbeid

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011, 161-191

Bardusgården

Hopstock, Carsten: “Bardusgårdens” historie, 2018, 36-43

Barnehjem

Young, Ellinor: Kragerø barnehjem 1901-1932, 2003, 7-26

Barth, Daniel

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Barthebrygga

Hamran, Ulf: Kragerøs eldste hus : dendrokronologisk datering, 2013, 105-112

Hamran, Ulf: Wiborggården på Barthebrygga i Kragerø, 1985, 43-55

Hamran, Ulf: Arkitektimpulser via familieforbindelser, 2017, 122 – 145

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og … : erindringer (1922), 2013, 113-118

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: B14: “Et lite hus av gammel årgang”, 2016, 7 – 40

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Bebyggelse

Evenshaug, Oddbjørn: Historien om den “adelige” skomakeren i Melbergården, 2017, 96 – 111

Finstad, Håkon: Kragerø mellom torvene, 1985, 7-37

Hamran, Ulf: Central hotel : huset og eierne gjennom 200 år, 2002, 77-99

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: B 14: “Et lite hus av gammel årgang”, 2016, 7 – 40

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Hopstock, Carsten : ” Bardusgårdens ” historie, 2018, 36 – 43

Bedehus

Finstad, Ingebjørg: ”Et bønnens hus”, 2007, 68-77

Begravelser

Køhler, Kai A.: Christri Kirkes ”Begravelser”, 2009, 83-99

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Bentsen, Halvor Andreas

Køhler, Kai A: Striden om embedsmannstaten, 2008, 58-74

Robbestad, Odd: Omkring Vestmar-navnet, 1987, 170-187

Bentsen, Olette og Petter

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Bentzon, Cathrine

Okkenhaug, Sverre: Dr. Ragnvald Bentzon, 2003, 164-183

Bentzon, Ragnvald

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst.., 2014, 157-170

Okkenhaug, Sverre: Dr. Ragnvald Bentzon, 2003, 164-183

Berg

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Sandberg, Bjørn: Bærestolen på Berg – et klenodium, 1992, 10-18

Berg – Kragerø Museum

Hopstock, Carsten: En fin gammel sukkerskål av sølv, 2004, 12-29

Sandberg, Bjørn: Bærestolen på Berg : et klenodium, 1992, 10-18

Sandberg, Bjørn: Gammelt Københavnerporselen i Kragerø, 2000, 44-51

Sandberg, Inger: Drømmen om et museum, 1993, 69-96

Sandberg, Inger: Jeia Homann på Berg, 1988, 7-39

Berg, Ole

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Bibliotek

Finstad, Else Bjørg: Rektor Stub Knutzen og skrivebordet, 2004, 37-45

Grønåsen, Ragnar A: Sandøkedals Læseselskab – en pådriver for folkeopplysningen, 1987, 51-72

Young, Ellinor: Kragerø barnehjem 1901-1932, 2003, 7-26

Biler

Okkenhaug, Sverre: Kragerøfolk tar bilen i bruk, 2006, 112-143

Biografer

Køhler, Kai A.: Fra stumfilmtiden, 2004, 82-92

Biørn, Bodil

Sandberg, Inger: Armenia er mitt annet fedreland, 2001, 73-88

Biørn, slekten

Hamran, Ulf: Rekkverket fra en av Biørns skuter?, 2003, 42-45

Sandberg, Inger: Armenia er mitt annet fedreland, 2001, 73-88

Bjørneknuten

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Biørnsborgbakken

Evensen, Øyvind og Håkon Finstad: Biørnsborgbakken i tekst og bilder, 1983, 62-89

Biørnsborgparken

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A.: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Sandberg, Bjørn: Fra støpejern til granitt, 1987, 165-169

Bjørnson, Bjørnstjerne

Finstad, Håkon: Da Kragerø feiret jubileum for Bjørnstjerne Bjørnson og familien Nordraach, 1999,

7-15

Strømme, Helge Knudsen: Bjørnstjerne Bjørnson og Richard Nordraak og deres tilknytning til

Kragerø, 2006, 144-152

Strømme, Helge Knudsen: Inger Lise Nordraach fra Andølingen – Bj. Bjørnsons mor, 2010,

119-126

Sartz, Ole J.: Da Kragerø Venstre holdt fest for Bjørnstjerne Bjørnson, 2018, 44 – 45

Boksamling

Finstad, Else Bjørg: Rektor Stub Knutzen og skrivebordet, 2004, 37-45

Boligsaken

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Bondevenneforeninger

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Borgervæpning

Køhler, Kai.A: Bevæpning, fort og kanoner : Kragerøs egen militærberedskap…, 2014, 7-23

Bundi, Sigrid

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Medhjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Bonnevennen

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Bonneviebrygga

Thoresen, Per Johnny: Fortøyning og fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården, 2009, 22-41

Bonnevieløkka

Køhler, Kai A.: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Boplasser

Finstad, Else Bjørg: Høymyrgrenda – dagens turterreng, fortidens boplasser, 1996, 25-31

Sandberg, Inger: Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder, 2000, 7-18

Bosebodskjæret

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Bosetting

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Botanikk

Halvorsen, Roger: Plantenavnet Amur i gamle stedsnavn, 2001, 64-72

Jørgensen, Per M: En rhododendron-misjonær fra Kragerø, 2010, 112-118

Boyesen (Ploug), Jacob, familien

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Braad, Inger

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Branner

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Hamran, Ulf: Stadsingeniør Erik Fjeld som arkitekt, 1986, 68-134

Sandberg, Inger: Storbrannen i Kragerø i 1886, 1986, 7-51

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Thiseth, Edith: Ildebranden på Øen, 2004, 130-135

Hamran, Ulf : Et foto, et bykart, et maleri, 2018, 73 – 76

Bredsdorff, Peter

Sandberg, Inger: Kommandørkaptein Peter Bredsdorffs enrindringer fra barndoms- og ungdomsår,

1994, 18-46

Breisand, Ingvald

Sandvik, Bjørn: Kunstnerparet Nilette og Ingvald Breisand, 2016, 102 – 108

Brodtkorb, Reidar

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Broer

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bys broer, 2002, 7-30

Juell, Gudmund: Før broen til Øya ble bygget, 1980, 95-108

Brubakken, Einar

Finstad, Else Bjørg: Den hadde 4 cm pannebrask, og kulene .., 1999, 52-63

Brynemo, Helene

Sandberg, Inger: Glade og trygge oppvekstår i en storfamilie i Kil, 1984, 33-48

Bråten

Finstad, Håkon: Distriktets eldste steinbrudd, 1997, 14-27

Bråten kirkegård

Finstad, Håkon: Da Bråten kirkegård ble anlagt, 1996, 131-152

Hamran, Ulf: Kirkegårdsporten, 1998, 42-47

Hopstock, Carsten: Kirkegårdsmuren, 2000, 52-59

Bråtøy

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Buchholm, Magdalene Sophie

Sandberg, Bjørn: „Nordens Sappho“ Madame Magdalene Sophie Buchholm, 1989, 42-48

Buchholmgården

Okkenhaug, Sverre, Dr. Ragnvald Bentzon, 2003, 164-183

Budstikken

Finstad, Håkon: ”Hvorledis budstichen i Sannichedahl skal beris omkring…”, 1981, 7-13

Sandberg, Inger: Historien om Budstikken, 1981, 71-83

Buen, Knut

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Bull, Georg Andreas

Sandberg, Bjørn: Fengsel – rådhus – kirke, 1984, 7-20

Busser

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Bybrannen 1711

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Byggematerialer

Olsen, Mads J.: Murmester Paul Nielsens patentbrev, 1998, 80-82

Byggevirksomhet

Lia, Per: Olaf Lia – hans byggevirksomhet og arbeid med kunsten, 1996, 32-52

Byjubileum

Våle, Lars-Erik: 250-årsjubileum som by. 2015, 7-13

Bystyret

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Karlsen, Jan Thore: Da Kragerø Arbeiderparti forlot bystyremøte i protest, 2017, 112 – 121

Bytingsprotokoll, nr 10 : referat

Finstad, Håkon: Dyrt brød med bismak – en rettsak om brødbaking .. i nødåret 1808 i

Kragerø. Opprinnelig trykt i Kragerø Blad en gang på 1970-tallet, 2012, 103-104

Finstad, Håkon: Et barn født i dølgsmål : straffesaken mot Ingeborg og Maren Olsdatter i

1804 : opprinnelig trykt i Kragerø blad en gang på 1970-tallet, 2013, 78-81

Bytingsprotokoll, nr 11 : referat

Finstad, Haakon: Brannfarlige gnister over gata i Kragerø .. og dans … 1811. Opprinnelig trykt i

Kragerø Blad 1973, 2011, 214-216

Finstad, Haakon: Tre kanonskudd på byens havn i 1812. Opprinnelig trykt I Kragerø Blad,

1978, 2011, 211-213

Bytingsprotokoll nr 12 : referat

Finstad, Håkon: Nattvekteren og ”Morgenstjernen” : opprinnelig trykt i Kragerø Blad

engang på 1970-årene : 2014, 53-56

Byutvikling

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Finstad, Håkon: Kragerø mellom torvene, 1985, 7-37

Hamran, Ulf: Skåtøy kirkes bygningshistorie, 1987, 139-164

Hamran, Ulf: Stadsingeniør Erik Fjeld som arkitekt, 1986, 68-134

Myrvold, Siri: Håndverkeren i Kragerø gjenoppbygges i moderne funkisstil, 2003, 27-41

Byvåpen

Vaale, Lars-Erik: Kråke eller galei? byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38, 2013, 119- 130

Bærestoler

Sandberg, Bjørn: Bærestolen på Berg – et klenodium, 1992, 10-18

Bærnholt, Cathrine Mortensdatter

Hopstock, Carsten: Marcus Bærnholt (1705-1773) Legatstifter i Kragerø, 1988, 114-144

Bærnholt, Marcus

Hamran, Ulf: Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø, 2000, 66-81

Hopstock, Carsten: Marcus Bærnholt (1705-1773) Legatstifter i Kragerø, 1988, 114-144

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Bærum verk

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerø… på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Børresen, Elisabeth

Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, 1990, 68-88

Børresen, Hans

Børresen, Hans: Til Smyrna med is fra Kragerø, 1983, 90-94

Båer

Monsen, Carl Fredrik: Da Monitorbåen fikk sitt navn, 1997, 7-13

Båtbyggeri

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Carlsen, Harald

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Central Hotel

Hamran, Ulf: Central Hotel, 2002, 77-99

Christiansen, Olaf

Westhrin, Bjørn: Maleren som ikke ville selge, 2008, 7-17

Corneliussen, Kirsten

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Cyprian

Dowes, Cornelis: Historien om bark Cyprian av Kragerøs forlis, 2005, 164-171

Dahll, George

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…,

2014, 93-110

Dahll, Johan Georg

Finstad, Håkon: Møller og kverner i Kragerø og i Kalstadkilen, 1981, 43-60

Dahll, Johan Martin

Finstad, Else Bjørg: Hundre årmed is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…,

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Dahll, John George

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…,

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Dahll, slekten

Finstad, Else Bjørg: : Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…,

2014, 93-110

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Sandberg, Inger: Kommandørkaptein Peter Bredsdorffs erindringer fra barndoms- og ungdomsår,

1994, 18-46

Dahll, Tellef

Finstad, Else Bjørg: : Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…,

2014, 93-110

Okkenhaug, Sverre: Da jernbanen kom til Kragerø, 2004, 136-154

Dampsak

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk,

2011, 161-191

Danielsen, Janna Marie

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Dekorasjonsmaling

Sandberg, Bjørn: Christian Rasmussen – dekorasjonsmaler i Kragerø, 1981, 36-42

Dendrokronologi

Hamran, Ulf: Kragerøs eldste hus : dendrokronologisk datering…, 2013, 105-112

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: B 14: “Et lite hus av gammel årgang”, 2016, 7 – 40

Devold, Lina

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Dialekter

Seim, Tone: Litt om Kragerø-dialekten, 1980, 61-75

Dictator

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Dietrichson, Leif Ragnar

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Polarhelten som styrtet i Portør, 2005, 144-146

Dilla

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Dragsund, Håkon

Thoresen, Per Johnny: ”Köningskerze” – tysk radaranlegg på Levangsheai 1943-1945, 2007,

109-129

Drejer, Fr. Chr.

Finstad, Håkon: Hans Nielsen Hauge og sogneprest Fr. Chr. Drejer, 1989, 69-77

Køhler, Kai A.: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”. 2014, 24-42

Dypedalsgruva

Finstad, Håkon: Dypedalsgruva – bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, 1997, 64-73

Dønvig

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Dønvig, kaptein

Bjørneboe, Sven Kærup: Skåtøys største severdighet: kaptein Dønvigs redningsbøye, 2016, 129 – 142

Dønvika

Bjørneboe, Sven Kærup: Skåtøys største severdighet: kaptein Dønvigs redningsbøye, 2016, 129 – 142

Dønvik, Tor og Per Gierløff Klem: Tordenskiold og Skåtøy, 2016, 118 – 128

Jensen, Arnfinn: ChristianGierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Døveskoler

Sandberg, Inger: Det er ingen Ingebjørg som Ingebjørg Finstad, 2002, 100-123

Dåpskjoler

Aase, Jean: P.A. Heuchs dåpskjole, 2002, 68-74

Edvard Munchs holme

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Edy, John William

Hamran, Ulf: Er Portør-bildet i Boydell’s ”Picturesque Scenery of Norway” i virkeligheten fra Ny

Hellesund, 1998, 7-10

Eidkilkanalen

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Eika

Hole, Tom Erik: Tragedien som rammet Kragerø vinteren 1940, 2003, 191-197

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Eitrem, Samson

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka: pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Eitrem, slekten

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Ekerne

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Sjefsgården Helle på Levang, 2002, 124-128

Eklund

Skauen, Torfinn: Livet på Eklund, 2016, 56 – 84

Eklund, Kristian

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer (1 og 2), 2000 og 2001, 98-109 og 99-120

Eliesen, Halvor

Strømme, Helge Knudsen: Gutten fra Pettershollet : Halvor Eliesens liv på sjø og land,

2012, 53-65

Ellingsvik, familien

Monsen, Carl Fredrik og Jimmy Åsen: Dramatisk redningsdåd i 1944 : nederlandsk

skipsmannskap… 2014, 111-126

Erichsen, Børge

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Erichsen, Michel

Strømme, Helge Knudsen: Da ”Storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerø-loser på en gang, 2009,

42-49

Eriksen, Karl Anton

Tallaksen, Svein: Karl Anton Eriksens barndomsminner fra Gunnarsholmen 1900-1912, 2001,

18-27

Ernst, Christian Hansen

Hamran, Ulf: Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø, 2000, 66-81

Hamran, Ulf: Nye opplysninger om postmestermorderens flukt 1694-95, 2004, 155-158

Evensen, Maren Cathrine

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Evensen, Margit Kirstine

Svendsen, Aase: Min mors historie : hverdagsliv på Furuholmen 1910-1993, 2009, 155-175

Fagforeninger

Flaaten, Reidun: Fernanda Nissen : en usedvanlig kvinne fra Kragerø, 2011, 192-210

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og.., 2008, 92-139

Falskmyntere

Finstad, Håkon: Falskmyntneraffæren som rystet småbyen, 1992, 35-84

Fama

Polak, Ada: ”Fama” på Jens Laursens skatoll, 1984, 21-32

Feierheia

Sørensen, Laila: Tomta, en oase på Thomesheia, 2004, 7-11

Feltspatkompaniet A/S

Finstad, Else Bjørg: Langholmen Mineralmølle på Levangsheia, 2012, 105-115

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Fengsel

Sandberg, Bjørn: Fengsel – rådhus – kirke, 1984, 7-20

Ferger

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Okkenhaug, Sverre: Kragerø-Strömstad og Kragerø-Skagen, 2010, 43-50

Ytterborg, Alexander: Go’lyden tilbake : da GAMLE KRAGERØ fikk ny-gammel motor, 2011, 68-84

Ytterborg, Alexander/Jøril Finstad: Historien om bilferja GAMLE KRAGERØ, 2009, 50-70

Ytterborg, Alexander: Roar Thronsen – ”Gamle Kragerø”s konstruktør, 2010, 51-56

Filateli

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bypost, 2007, 7-13

Finnmarken

Finstad, Else Bjørg: Et lite stykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Finstad, Ingebjørg

Sandberg, Inger: Det er ingen Ingebjørg som Ingebjørg Finstad, 2002, 100-123

Fiskere

Sandberg, Inger: Det var et hardt liv – men godt, 1987, 33-50

Thoresen, Per Johnny: Fiskerliv i Kragerøskjærgården i første halvdel av 1900-tallet, 2005, 69-80

Thoresen, Per Johnny: Makrellstørje, 2017, 88 – 95

Fiskeri

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Thoresen, Per Johnny: Makrellstørje, 2017, 88 – 95

Fjeld, Erik

Hamran, Ulf: Stadsingeniør Erik Fjeld som arkitekt, 1986, 68-134

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst…, 2014, 157-170

Flaskefor

Sandberg, Bjørn: Flaskeforet : reisekamerat på norske veier i gamle dager, 1994, 47-55

Flintredskaper

Braathen, Helge: Den første telemarking, 1992, 6-9

Sandberg, Inger: Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder, 2000, 7-18

Flyktninger

Finstad, Else Bjørg: Et lite stykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Folkeopplysning

Grønåsen, Ragnar A: Sandøkedals Læseselskab – en pådriver for folkeopplysningen, 1987, 51-72

Folkestad, Bernhard

Sandberg, Inger: Kunst i skolen, 1999, 16-26

Fontener

Hamran, Ulf: Fontener i Kragerø og omegn, 2001, 7-17

Sandberg, Bjørn: Fra støpejern til granitt, 1987, 165-169

Våle, Lars-Erik: 250-årsjubileum som by, 2015, 7-13

Foreningen for boligreformer

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Foreninger

Abrahamsen, Mona: Kvinnen av i går – en billedartikkel, 1989, 48-68

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: Den tidlige turistsatsing i Kragerø, 2015, 23-41

Pihl, Petter: Kragerø Sjømannsforening 150 år : fra høringsinstans til …., 2014, 171-198

Sandberg, Inger: Kunst i skolen, 1999, 16-26

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Køhler, Kai A.: Skydeselskapet ”Riflen” og andre foreninger, 2018, 24 – 35

Forlis

Dowes, Cornelis: Historien om barn Cyprian av Kragerøs forlis, 2005, 164-171

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Finstad, Håkon: Historien bak et stedsnavn : Minerva-forliset, 1986, 52-57

Finstad, Håkon: ”Land, land forut”, 1983, 105-124

Finstad, Håkon: Lostjeneste og havneforhold ved Kragerø tidlig på 1700-tallet, 1987, 73-94

Klausen, Anton: Stormnatten lørdag 9.mars 1889 – et forlis, 2002, 59-61

Lia, Per: En dramatisk brann i Hiawathas kullast i 1885, 2007, 78-83

Monsen, Carl Fredrik: Et tragisk hundreårsminne fra seilskipstiden, 2014, 150

Strømme, Helge Knudsen, Da ”Storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerø-loser på en gang, 2009,

42-49

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske—, 2012, 7-22

Tveit, Nils-Arne: Sjøfolk fra Kragerø som forliste under første verdenskrig, 2014, 144-149

Forskjønnelsesselskapet for Kragerø by og omegn

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A.: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Fortøyningsredskaper

Thoresen, Per Johnny: Fortøyning og fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården, 2009, 22-41

Foss, Einar

Vaale, Lars-Erik: Kråke eller galei? byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38, 2013, 119- 130

Fotball

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Fotografer

Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, 1990, 68-88

Køhler, Kai A: Anders Beer Wilse : Kragerøgutt, 2015, 100-108

Sandberg, Bjørn: Anders B. Wilse fotograferer i Kragerø og Skåtøy 1902-1923, 1998, 24-41

Sandberg, Inger: Jeg fotograferer for å vise etterslekten hele Norge, 1998, 11-23

Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø : fra ca. 1850 til ca. 1915, 1982, 20-38

Fotografisamlinger

Abrahamsen, Mona: Kvinnen av i går – en billedartikkel, 1989, 49-68

Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, 1990, 68-88

Nærbilder fra det gamle Kragerø, 1982, 70-86

Solbekk, Fred Arne (fra fotosamling): Fotografier fra vår nære fortid, 1985, 119-125

Fotturer

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Finstad, Håkon: En sommergjest i forrige århundres Kragerø, 1995, 36-52

Fredriksen, Einar

Monsen, Carl Fredrik: På fyrdørken i krig og fred, 1996, 100-109

Fredriksen, Finn (Dilla)

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Frelsesarmeen

Sandberg, Inger: Mot Synd og Djævel, 1997, 53-63

Friareal

Finstad, Else Bjørg og Håkon: Stangnes – gammelt småbruk, nå populært friområde i Kragerø,

1994, 7-17

Frimerker

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bypost, 2007, 7-13

Fritzø jernverk

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerø… på Johan Paulus Reichelts tid,

1997, 74-132

Frydensborg

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Frøvik

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og … : erindringer (1922), 2013, 113-118

Furuholmen

Svendsen, Aase Hildur: Barndom og ungdom på Furuholmen 1945-1963 ….2015, 77-93

Svendsen, Aase Hildur: Min mors historie : hverdagsliv på Furuholmen 1910-1993, 2009, 155-175

Thiseth, Edith: Furuholmen, 1994, 56-77

Thiseth, Edith: Et maleri med historie fra nær fortid, 2006, 109-111

Furulund (tuberkulosehjem)

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Fyrvesen

Pihl, Petter: Kragerø Sjømannsforening 150 år : fra høringsinstans til …., 2014, 171-198

Thoresen, Per Johnny: Fyr og sjømerker i Kragerøskjærgården, 2015, 42-58

Første Verdenskrig Se

Krigen 1914-1918

Galei

Finstad, Håkon: Om en kapring ved Jomfruland i februar 1667 og litt om Kragerøs berømmelige

galei, 1997, 48-52

Galeiodden

Køhler, Kai.A: Bevæpning, fort og kanoner : Kragerøs egen militærberedskap…, 2014, 7-23

Gamle Kragerø (ferge)

Ytterborg, Alexander: Go’lyden tilbake : da GAMLE KRAGERØ fikk ny-gammel motor, 2011, 68-84

Ytterborg, Alexander/Jøril Finstad: Historien og GAMLE KRAGERØ, 2009, 50-70

Ytterborg, Alexander: Roar Thronsen – ”Gamle Kragerø”s konstruktør, 2010, 51-56

Garnholmen

Dønvik, Tor og Per Gierløff Klem: Tordenskiold og Skåtøy, 2016, 118 – 128

Gater

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Gierløff, Christian

Dønvik, Tor og Per Gierløff Klem: Tordenskiold og Skåtøy, 2016, 118 – 128

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Gjeting

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Gjødsel

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Gjønge, Jacob

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Glass

Sandberg, Bjørn: Flaskeforet – reisekamerat på norske veier i gamle dager, 1994, 47-55

Gløersen, Kristian

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Gløersen, Ole Kristian

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Gravfunn

Finstad, Else Bjørg: Gravfunnene fra Kirkeholmen, 1990, 6-15

Gravskjold

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Gravsteder

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Grimsrud, Einar

Sandberg, Inger: ”Sabgjengen” i Kragerø, fortalt av Einar Grimsrud og Odd Jørgensen,

1980, 7-28

Grunnstøting

Monsen, Carl Fredrik: Da Monitorbåen fikk sitt navn, 1997, 7-13

Ongre, Aksel: Monitoren Mjølners grunnstøting i Kragerø, 2004, 160-164

Gruver

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Finstad, Håkon: Dypedalsgruva – bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, 1997, 64-73

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Finstad, Håkon: Distriktets eldste steinbrudd, 1997, 14-27

Grytvika

Finstad, Else Bjørg: Hvalfangere fra Kragerø, 2001, 31-63

Grønhaug, Karl Johan og Else

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Da krigen kom til Skåtøy Prestegård, 2003, 184-190

Grønnerød, Einar

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Gullsmeder

Hopstock, Carsten: En fin gammel sukkerskål av sølv, 2004, 12-29

Gumøy

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Jenssen, Arne: Gumøyknuten signalstasjon, 1983, 28-32

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Gundersen, Ragnar

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Gunnarsholmen

Finstad, Håkon: Henrich Georg Tønder, 1994, 106-166

Hamran, Ulf: Kragerø Jernstøperi på Gunnarsholmen, 2001, 121-153

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og … : erindringer (1922), 2013, 113-118

Køhler, Kai.A: Bevæpning, fort og kanoner : Kragerøs egen militærberedskap…, 2014, 7-23

Køhler, Kai A.: En fortelling fra Syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet, 2015, 59-72

Pihl, Petter: Gunnarsholmen som arbeidsplass, 2001, 154-159

Tallaksen, Svein: Karl Anton Eriksens barndomsminner fra Gunnarsholmen 1900-1912, 2001,

18-27

Gunnulfsen, Georg

Molaug, Svein: Gamle seilskipsfolk på lydbånd og datadiskett, 2000, 60-65

Gunnulfsen, Thomas

Gunnulfsen, Thomas: Det var akkurat som det skulle så være, 1983, 33-61

Gustava

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske —, 2012, 7-22

Gyldenløve, Ulrik Frederik

Hamran, Ulf: Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø, 2000, 66-81

Gårdsarbeid

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Hagen, Henrich

Finstad, Håkon: Falskmyntneraffæren som rystet småbyen, 1992, 35-84

Halvor og Halvordine

Halvor og Halvordine : brevveksling fra årene 1886-1897, 2005, 104-143

Halvorsen, Jack

Halvorsen, Jack: Dagligliv i Urene, 2003, 98-109

Handel

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Sandberg, Bjørn: De gamle handelsprotokoller, 1982, 7-17

Sandberg, Inger: Ikke se så svart på det, With, 1995, 14-33

Dønvik, Tor : ” Cum grano salis? ” Et forsøk på å beskrive tidlig næringsvirksomhet
og handel i Kragerøs kystdistrikt, 2018, 10 – 23

Hansen, Hanne og Thor

Hagelund, Astrid: Skjærgårdsfolk i gamle dager, 2003, 46-59

Hanssen, Albert, Arthur og Arvid

Finstad, Else Bjørg: Klokker i 100 år, 2007, 130-143

Hansson, Per

Westhrin, Bjørn: Forfatteren Per Hansson, 2005, 49-60

Hartwig, Christian Holst

Sandberg, Bjørn: Christian Holst Hartwig – en spennende tegner, 1990, 51-67

Hasseldalsholmen

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Hauge, Hans Nielsen

Finstad, Håkon: Hans Nielsen Hauge og sogneprest Fr. Chr. Drejer, 1989, 69-77

Haugholt

Braathen, Helge: Den første telemarking, 1992, 6-9

Haugianisme

Finstad, Håkon: Hans Nielsen Hauge og sogneprest Fr. Chr. Drejer, 1989, 69-77

Heiberg, familien

Køhler, Kai A.: Kirsten Heiberg og honningkrukken, 2013, 39-57

Heiberg, Kirsten

Køhler, Kai A.: Kirsten Heiberg og honningkrukken, 2013, 39-57

Heibø

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Heldal, Nils og Tullik

Sandberg, Inger: Historien om Budstikken, 1981, 71-83

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Heldal, Sigmund

Finstad, Else Bjørg: Hvalfangere fra Kragerø, 2001, 31-63

Helle

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer (1-2), 2000 og 2001, 98-109 og 99-120

Helle (Levang)

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Sjefsgården Helle på Levang, 2002, 124-128

Helle Brug

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer, 2001, 99-120

Hellesund Kassefabrikk

Johnsen, Rolf G.: Hellesund Kassefabrikk, 2004, 30-37

Helsesøstre

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Helsevesen

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Henriksen, Erling:

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet, 2006, 34-74

Heraldikk

Vaale, Lars-Erik: Kråke eller galei? byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38, 2013, 119- 130

Heuch, P.A.

Aase, Jean: P.A. Heuchs dåpskjole, 2002, 68-74

Finstad, Håkon: Henrich Georg Tønder, 1994, 106-166

Køhler, Kai. A.: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”, 2014, 24-42

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Hiawatha

Lia, Per: En dramatisk brann i Hiawathas kullast i 1885, 2007, 78-83

Historielaget
Køhler, Kai A.: Historielagets første arbeidsår 1978 – 1979, 2018, 7 – 9

Hjemmestyrkene

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet på Langøy, del 2, 2007, 94-108

Hogner, Rolf: Hjemmestyrkene i Kragerø-distriktet 1943-1945, 1980, 29-54

Sandberg, Inger: Motstandsbevegelsen startes i Kragerø, 1981, 63-70

HMS Tartar

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Hollendertiden

Sandberg, Bjørn: Lysekronene i Kragerø kirke – et minne fra ”hollendertiden”, 1991, 69-73

Holter, Wilhelm

Sandberg, Inger: Dommerfullmektig i Kragerø og Bamble 1869-72, 1991, 74-87

Homann, Christian Hornebow

Sandberg, Inger: Jeia Homann på Berg, 1988, 7-39

Homann, Henriette

Aase, Jean: 10 av hva andre hadde 1 av, 1996, 63-70

Sandberg, Inger: Jeia Homann på Berg, 1988, 7-39

Hopstock, Carsten

Hamran, Ulf: Carsten Hopstock 1924-2014, 202-205

Sandberg, Inger: Drømmen om et museum, 1993, 69-96

Hornemann, Christian Hersleb

Finstad, Håkon: Falskmyntneraffæren som rystet småbyen, 1992, 35-84

Køhler, Kai A.: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”, 2014, 24-42

Hougen, Hans Peter

Aase, Jean: En ung immigrant i 1880-årenes Amerika – H.P. Hougen fra Kragerø, 2000, 149-157

Hougen, Hans Peter: Til Baltimore med bark ”Elisabeth” og med en ung emigrant om bord, 1982, 99-110

Hovedbyen

Finstad, Håkon: Kragerø mellom torvene, 1985, 7-32

Hovstølen

Finstad, Else Bjørg: Høymyrgrenda – dagens turterreng, fortidens boplasser, 1996, 25-31

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Hvalfangst

Finstad, Else Bjørg: Hvalfangere fra Kragerø, 2001, 31-63

Hvoslef, Jacob M.

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Hytt, Jens Martin

Stidahl, Svein: Sjømannsliv og gudstro : kaptein J. M. Hytts historie, 2013, 82-94

Høymyr

Finstad, Else Bjørg: Høymyrgrenda – dagens turterreng, fortidens boplasser, 1996, 25-31

Håndverk

Olsen, Mads: Gamle håndverksredskaper, 2011, 48-67

Håndverkeren

Myrvold, Siri: Håndverkeren i Kragerø gjenoppbygges i moderne funkisstil, 2003, 27-41

Hår

Sandberg, Bjørn: Hårarbeid – en glemt kunstindustri, 1988, 107-113

Idrett

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Øisang, Thorleif: Sportsliv i unge år, 1995, 55-61

Idrettsplassen

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Finstad, Else Bjørg: Et lite stykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Illegale aviser

Sandberg, Inger: Historien om Budstikken, 1981, 71-83

Tande, Torkell: ”Illegal” presse i Sannidal under krigen, 1981, 84-85

Industri

Finstad, Else Bjørg: Langholmen Mineralmølle på Levangsheia, 2012, 105-115

Finstad, Håkon: Kragerø feltspatmølle, 1982, 112-119

Hamran, Ulf: Kragerø Jernstøperi på Gunnarsholmen, 2001, 121-153

Johnsen, Rolf G.: Hellesund Kassefabrikk, 2004, 30-37

Kivle, Tor:Karbidfabrikken på Stilnestangen, 2011, 35-47

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer, 2001, 99-120

Nilsen, N.O: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Thiseth, Edith: Blant blonder og makko på SOL Trikotasje, 2000, 19-43

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og…, 2008, 92-139

Intelligensen

Køhler, Kai A. Kragerøstudenter i 1830-årenes Christiania, 2010, 62-79

Innvandring

Evenshaug, Oddbjørn: Historien om den “adelige” skomakeren i Melbergården, 2017, 96 – 111

Finstad, Håkon: ”Svensker i annethvert hus”, 1984, 79-123

Is

Børresen, Hans: Til Smyrna med is fra Kragerø, 1983, 90-94

Darefjeld, Carl: Samferdsel over isen, 1979, 34-37

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…

2014, 93-110

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Monsen, Carl Fredrik og Inge Sandaas: DS La France: det tidligere Kragerøskipet, 2016, 85 – 91

Olsen, Mads: Issjau i Kragerø-distriktet, 1981, 14-35

Wiborg, Haakon: Familien Wiborg og iseksporten i Kragerø, 1996, 110-121

Isbrytere

Grønnerød, Einar: Fremkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Isvintrer

Grønnerød, Einar: Fremkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Jacobsen, Nils

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Polarhelten som styrtet i Portør, 2005, 144-146

Jakt

Hogner, Rolf: Elgjakt under okkupasjonen høsten 1944, 1995, 34-35

Jambakkmyra

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Jarandsen, Sigurd

Sandberg, Inger: Barn i en krigstid, 1981, 86-91

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Jeia Homann

Aase, Jean: 10 av hva andre hadde 1 av, 1996, 63-70

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Sandberg, Inger: Jeia Homann på Berg, 1988, 7-39

Jens Laursøns legat

Apelseth, Per: Jens Laursøns Legat JLL – 250 år : prolog, 2013, 140-141

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Jensen, Abraham, familien

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Jensen, Lars Olaf

Køhler, Kai A.: Lars Olaf Jensen, 2004, 52-57

Jernbaner

Okkenhaug, Sverre: Da jernbanen kom til Kragerø, 2004, 136-154

Okkenhaug, Sverre: Glimt fra årene vi hadde jernbane i Kragerø, 2005, 147-163

Olsen, Mads: Kragerøbanen, 2008, 159-176

Jernstøperi

Hamran, Ulf: Kragerø Jernstøperi på Gunnarsholmen, 2001, 121-153

Pihl, Petter: Gunnarsholmen som arbeidsplass, 2001, 154-159

Tallaksen, Svein: Karl Anton Eriksens barndomsminner fra Gunnarsholmen 1900-1912, 2001,

18-27

Jernverk

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Johannesen, (Kaptein), Halvor?

Sandberg, Inger: Historien om bark ”Union” av Kragerø og om dens kaptein da slutten nærmet seg

for seilskutene, 1996, 71-99

Jomfruland

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Finstad, Håkon: Historien bak et stedsnavn : Minerva-forliset, 1986, 52-57

Finstad, Håkon: En Jomfrulands beskrivelse fra tidlig i 1760-årene, 1989, 94-102

Finstad, Håkon: Kappseilasen ved Jomfruland 1873, 1988, 40-54

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Finstad, Håkon: Om en kapring ved Jomfruland i februar 1667 og litt om Kragerøs berømmelige

galei, 1997, 48-52

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Thoresen, Per Johnny: Fyr og sjømerker i Kragerøskjærgården, 2015, 42-58

Jomfrulandsdivisjonen

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Jonsen, Jens

Strømme, Helge Knudsen: Da ”Storm og Uveir i Havet” tok firre Kragerøloser på en gang, 2009.

42-49

Jordbruk

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Jordmødre

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Journalister

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø blad 1945-47, 1993, 16-47

Juel, Erik og Inger

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Juell, Adolf

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134.154

Jul

Evensen, Bjørg: Juletrefest på Tåtøy skole, 2008, 27-33

Jørgensen, Aanon

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

Jørgensen, Jørgen Martinius

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Jørgensen, Odd

Monsen, Carl Fredrik: Gestaposjefen som friga arresterte Kragerøfolk, 1999, 91-107

Sandberg, Inger: ”Sabgjengen” i Kragerø, fortalt av Einar Grimsrud og Odd Jørgensen, 1980, 7-28

Jaabæk, Søren

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Kakejern

Sandberg, Bjørn: En merkelig gjenstand fra Knut Knutsens samlinger, 1997, 28-33

Kalstadkilen

Finstad, Håkon: Møller og kverner i Kragerø og i Kalstadkilen, 1981, 43-60

Finstad, Ingebjørg: Dagligliv og oppvekst i Kilen i mellomkrigsårene, 2004, 58-71

Hunsdal, Olaf: Barndom og ungdom i Kalstadkilen og i Kragerø – minner fra 1880- og 1890-årene,

1980, 76-94

Kammerfoss

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Kapervirksomhet

Finstad, Håkon: Om en kapring ved Jomfruland i februar 1667 og litt om Kragerøs berømmelige

galei, 1997, 48-52

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Kappseilas

Finstad, Håkon: Kappseilasen ved Jomfruland 1873, 1988, 40-54

Karafler

Sandberg, Bjørn: Flaskeforet – reisekamerat på norske veier i gamle dager, 1994, 47-55

Karbid

Kivle, Tor: Karbidfabrikken på Stilnestangen, 2011, 35-47

Kil

Molaug, Svein: Gina Svendsen forteller fra Kil, 2000, 88-94

Sandberg, Inger: Glade og trygge oppvekstår i en storfamilie i Kil, 1984, 33-48

Kilen bedehus

Finstad, Ingebjørg:”Et bønnens hus”, 2007, 68-77

Kinodrift

Køhler, Kai A.: Fra stumfilmtiden, 2004, 82-92

Kirkegate

Olsen, Mads: ”Rayners Farve” ikke første prestebolig : intervjue ved Aslak Thorsen, 2014, 199-201

Kirkegårder

Finstad, Håkon: Da Bråten kirkegård ble anlagt, 1996, 131-152

Hamran, Ulf: Kirkegårdsporten, 1998, 42-47

Hopstock, Carsten: Kirkegårdsmuren, 2000, 52-59

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-88

Kirkehaugen

Hamran, Ulf: Balkanpoppelen på Kirkehaugen, 2009, 100-105

Kirkeholmen

Finstad, Else Bjørg: Gravfunnene fra Kirkeholmen, 1990, 6-15

Gøthesen, Gøthe: Seilskipskonstruktørene fra Kragerø, 1989, 78-93

Kirker

Hamran, Ulf: Skåtøy kirkes bygningshistorie, 1987, 139-164

Køhler, Kai A.: Oskar M. Olsen: en Kragerømann i krigstidens Hamburg, 2016, 41 – 55

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-99

Sandberg, Bjørn: Fengsel – rådhus – kirke, 1984, 7-20

Sandberg, Bjørn: Kragerø kirke ferdig restaurert, 1996, 122-130

Sandberg, Bjørn: Lysekronene i Kragerø kirke – et minne fra ”hollendertiden”, 1991, 69-73

Kirketomta

Olsen, Mads: Den eldste kirkegården i Kragerø og de som er gravlagt der, 2009, 71-82

Kisteplater

Køhler, Kai A. Christie Kirkes ”Begravelser”, 2009, 83-99

Kirurger

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Kittelsen, Johannes

Hamran, Ulf: Johannes Kittelsens eiendom i Kragerø, 2007, 84-93

Kittelsen, Theodor

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Hamran, Ulf: Kirkegårdsporten, 1998, 42-47

Hopstock, Carsten: Kirkegårdsmuren, 2000, 52-59

Jensen, Arnfinn: Theodor Kittelsen og Skåtøy, 1889-1891, 2014, 43-52

Sandberg, Bjørn: Christian Holst Hartwig – en spennende tegner, 1990, 51-67

Kittelsenhuset

Hamran, Ulf: Johannes Kittelsens eiendom i Kragerø, 2007, 84-93

Kivle, Tor

Kivle, Tor: Karbidfabrikken på Stilnestangen, 2011, 35-47

Kjeldsberg, Karen Inga

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og… : erindringer (1922), 2013, 113-118

Kjettingfabrikken

Lia, Per: Kristian Eklunds erindringer, 2001, 99-12

Kjølebrønd

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Kleberstein

Finstad, Håkon: Distriktets eldste steinbrudd, 1997, 14-27

Klem, Per

Dønvik, Tor og Per Gierløff Klem: Tordenskiold og Skåtøy, 2016, 118 – 128

Klokker

Finstad, Else Bjørg: Klokker i 100 år, 2007, 130-143

Kloumann, Maria

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013, 21-38

Knudsen, Roland

Strømme, Helge Knudsen: Med hugg og slag og pistol i beltet: Noen glimt fra…, 2013, 21-38

Knutsen, Knut

Sandberg, Bjørn: En merkelig gjenstand fra Knut Knutsens samlinger, 1997, 28-33

Knutsen, Ragnar

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Knutzen, Samuel Stub

Finstad, Else Bjørg: Rektor Stub Knutzen og skrivebordet, 2004, 37-45

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011,7-34

Kommunesammenslåing

Gausdal, Tobias: Skolesituasjonen i Kragerø ved kommune-sammenslåingen i 1960, 2003,

141-163

Kommunestyre

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Kommunevåpen

Vaale, Lars-Erik: Kråke eller galei? byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38, 2013, 119- 130

Kompass

Monsen, Carl Fredrik: Det franske livbåtkompass, 2000, 95-97

Kompassroser

Wikander, Johan Anton: Kompassrosen ved Portør uthavn, 1991, 56-68

Kongebesøk

Finstad, Håkon: ”— Både i Kragerø og i Risør, 1982, 18-19

Konsentrasjonsleirer

Axelsen, Torstein: To og et halvt år i konsentrasjonsleieren i Sachsenhausen, 2007, 14-25

Kornin, Ole

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Korset

Dønvik, Tor: Krake søker make, 2017, 71 – 87

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Korset, Per

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Krafft, Erik

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Krafft, Erik Johan

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Kragero

Therkelsem, Charlotte og Marius Sætersdal: Besøk i Kragero, Minnesota – en …, 2014, 151-156

Kragerø

Finstad, Håkon: Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø, 1990, 68-88

Finstad, Håkon: Møller og kverner i Kragerø og i Kalstadkilen, 1981, 43-60

Gøthesen, Gøthe: Seilskipskonstruktørene fra Kragerø, 1989, 78-93

Hamran, Ulf: Edvard Munchs Kragerø-bilder, 2009, 118-133

Hamran, Ulf, Kragerøs eldste hus : dendrokronologisk datering…, 2013, 105-112

Hunsdal, Olaf: Barndom og ungdom i Kalstadkilen og i Kragerø – minner fra 1880- og 1890-årene,

1980, 76- 94

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Petersen, Johan: Kragerø-bilder, 2015, 73-76

Sandberg, Bjørn: Anders B. Wilse fotograferer i Kragerø og Skåtøy 1902-1923, 1998, 24-41

Sandberg, Bjørn: Trær i Kragerøs nærmiljø, 1993, 7-15

Sandberg, Inger: Dommerfullmektig i Kragerø og Bamble 1869-72, 1991, 74-87

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Strømme, Helge Knudsen: Gutten fra Pettershollet : Halvor Eliesens liv på sjø og land,

2012, 53-65

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Kragerø barnehjem

Young, Ellinor: Kragerø barnehjem 1901-1932, 2003, 7-26

Kragerø Blad

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø Blad 1945-47, 1993, 16-47

Kragerø bypost

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bypost, 2007, 7-13

”Kragerø by’s historie

Våle, Lars-Erik: 250-årsjubileum som by, 2015, 7-13

Kragerø fjordbåtselskap

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Ytterborg, Alexander/Jøril Finstad: Historien og bilferja GAMLE KRAGERØ, 2009, 50-70

Kragerø folkeskole

Gausdal, Tobias: Kragerø folkeskole : glimt fra 1945-1965, 2003, 60-63

Kragerø forskjønnelsesselskap

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Kragerø jernstøperi

Hamran, Ulf: Kragerø Jernbanestøperi på Gunnarsholmen, 2001, 121-153

Pihl, Petter: Gunnarsholmen som arbeidsplass, 2001, 154-159

Kragerø kirke

Sandberg, Bjørn: Kragerø kirke ferdig restaurert, 1996, 122-130

Sandberg, Bjørn: Lysekronene i Kragerø kirke – et minne fra ”hollendertiden”, 1991, 69-73

Kragerø Kunstforening

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Kragerø Kvinnesaksforening

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Kragerø meieri

Grønnerød, Einar: Kragerø meieri, 2005, 81-103

Kragerø mekaniske verksted og skipsbyggeri se

Kragerø slipp & mek. verksted

Kragerø menighet

Fougner, Ivar: Kragerø menighet under krigen 1940-1945, 1982, 62-69

Kragerøsangen

Køhler, Kai A. og Lars Erik Vaale: Kragerøsangen, 2016, 94 – 101

Åsen, Jimmy: Nanna Schwengaard og Sigvart Andresen: skaperne av Kragerøsangen, 2016 143 – 158

Kragerø Sanitetsforning

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Kragerø Seilforening

Jensen, Jens Jacob: Glimt fra teineseilermiljøet i Kragerø i 1950-årene, 2006, 7-33

Kragerø Sjømannsforening

Pihl, Petter: Kragerø Sjømannsforening 150 år : fra høringsinstans til …., 2014, 171-198

Kragerø skole
Elevbidrag fra 9 klasse 2018, 2018 46 – 50

Kragerø slipp & mek. verksted

Nilsen, N. O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Ytterborg, Alexander: Go’lyden tilbake : da GAMLE KRAGERØ fikk ny-gammel motor, 2011, 68-84

Ytterborg, Alexander /Jøril Finstad: Historien og bilferja GAMLE KRAGERØ 2009, 50-70

Kragerø totalavholdsforening

Finstad, Else Bjørg: Kampen mot alkoholen, 2007, 53-67

Kragerø Turistforening

Finstad, Else Bjørg: Høymyrgrenda – dagens turterreng, fortidens boplasser, 1996, 25-31

Finstad, Else Bjørg: På vandring i 50 år, 1996, 7-21

Finstad, Else Bjørg og Håkon: Stangnes – gammelt småbruk, nå populært friområde i Kragerø,

1994, 7-17

Kragerø-bilder

Nærbilder fra det gamle Kragerø, 1982, 70-86

Kragerø-humor

Sandberg, Inger: Ikke se så svart på det, With, 1995, 14-33

Kragerøspeiderne

Sandberg, Inger: 80-års jubileum for Kragerøspeiderne i 1998, 1997, 34-47

Kragerøterna

Jensen, Jens Jacob: Glimt fra teineseilermiljøet i Kragerø i 1950-årene, 2006, 7-33

Kreierholmen

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Krigen 1807-1814

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Køhler, Kai A.: En fortelling fra Syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet, 2015, 59-72

Køhler, Kai A.: “Signalene” 1807 – 1814, 2017, 35 -44

Køhler, Kai A.: Skjærgårdsflåten 1807 – 1814, 2017, 45 – 70

Krigen 1914-1918

Monsen, Carl Fredrik: Det franske livbåtkompass, 2000, 95-97

Thiseth, Edith: Dyrtid, varemangel og rasjonering : glimt fra Kragerø rasjonerings.., 2014, 127-143

Tveit, Nils-Arne: Sjøfolk fra Kragerø som forliste under første verdenskrig, 2014, 144-149

Krigen 1939-1945

Axelsen, Torstein: To og et halvt år i konsentrasjonsleieren Sachsenhausen, 2007, 14-25

Finstad, Else Bjørg (red): Brev fra Malmhella 1940-43, 2008, 18-26

Finstad, Else Bjørg: Et litestykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Finstad, Else Bjørg: Tirsdag 9. april : Sju kvinner tenker tilbake, 2010, 136-147

Fougner, Ivar: Kragerø menighet under krigen 1940-1945, 1982, 62-69

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet på Langøy, del 2, 2007, 94-108

Hogner, Rolf: Elgjakt under okkupasjonen høsten 1944, 1995, 34-35

Hogner, Rolf: Hjemmestyrkene i Kragerø-distriktet 1943-1945, 1980, 29-54

Hole, Tom Erik: Tragedien som rammet Kragerø vinteren 1940, 2003, 191-197

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Da krigen kom til Skåtøy Prestegård, 2003, 184-190

Krigens ofre i Kragerø 1940-1945, 2010, 80-100

Kure, Mass: Krikken : krigsminne og turistattraksjon, 1982, 56-61

Køhler, Kai A.: Oskar M. Olsen: en Kragerømann i krigstidens Hamburg, 2016, 41 – 55

Monsen, Carl Fredrik og Jimmy Åsen: Dramatisk redningsdåd i 1944 : nederlandsk

Skipsmannskap, 2014, 111-126

Monsen, Carl Fredrik: Gestaposjefen som friga arresterte Kragerøfolk, 1999, 91-107

Monsen, Carl Fredrik: Krigsminne fra 1941 : spikermulkta, 2015, 73-76

Monsen, Carl Fredrik: Leif Martinius fra Furuholmen i dramatisk minesprengning på franskekysten,

2003, 110-118

Monsen, Carl Fredrik: På fyrdørken i krig og fred, 1996, 100-109

Sandberg, Inger: Barn i en krigstid, 1981, 86-91

Sandberg, Inger: Da Erik Arentz ble arrestert , 1980, 55-60

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Sandberg, Inger: Hildur Salvesens historie, 1983, 18-27

Sandberg, Inger: Historien om Budstikken, 1981, 71-83

Sandberg, Inger: Motstandsbevegelsen startes i Kragerø, 1981, 63-70

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Sandberg, Inger: ”Sabgjengen” i Kragerø, fortalt av Einar Grimsrud og Odd Jørgensen, 1980, 7-28

Thoresen, Per Johnny: Krikken – tyskernes festningsanlegg på Skåtøy, 2006, 75-100

Thoresen, Per Johnny: ”Köningskerze” – tysk radaranlegg på Levangsheia 1943-1945, 109-129

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Krigsseilerne

Westhrin, Bjørn: Forfatteren Per Hansson, 2005, 49-60

Krikken

Kure, Mass: Krikken : krigsminne og turistattraksjon, 1982, 56-61

Thoresen, Per Johnny: Krikken – tyskernes festningsanlegg på Skåtøy, 2006,75-100

Kristiansen, Kristian

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Krog, Eli og Helge

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Krogsrud, Marie

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Kulturminneåret 2009

Kulturminneåret 2009, 181-191

Ytterborg, Alexander: Go’lyden tilbake : da GAMLE KRAGERØ fikk ny-gammel motor, 2011, 68-84

Ytterborg, Alexander/Jøril Finstad: Historien om bilferja GAMLE KRAGERØ, 2009, 50-70

Kunst i skolen

Sandberg, Inger: Kunst i skolen, 1999, 16-26

Kunstforening

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Kunstindustri

Sandberg, Bjørn: Hårarbeid – en glemt kunstindustri, 1988, 107-113

Kunstnere

Hamran, Ulf: Edvard Munchs Kragerø-bilder, 2009, 118-133

Jensen, Arnfinn: Theodor Kittelsen og Skåtøy 1889-1891, 2014, 43-52

Køhler, Kai A.: Kirsten Heiberg og honningkrukken, 2013, 39-57

Køhler, Kai A. og Lars Erik Vaale: Kragerøsangen, 2016, 94 – 101

Lia, Per: Olaf Lia – hans byggevirksomhet og arbeid med kunsten, 1996, 32-52

Moldestad, Greta Synnøve: Åpningen av Guido Schølberg-utstillingen i gamle posthuset sommeren

2015, 2015, 14-22

Sandberg, Bjørn: Christian Holst Hartwig – en spennende tegner, 1990, 51-67

Sandberg, Bjørn: Mandius Amundsen : en glemt Kragerø-kunstner, 1986, 58-67

Sandberg, Inger: Edvard Munch : Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Sandberg, Inger: Edvard Munch maler barn i Kragerø, 1994, 101-105

Sandberg,Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Sandberg, Inger: ”Kunst i skolen” : liten forening med stort mål, 1999, 16-26

Westhrin, Bjørn: Maleren som ikke ville selge, 2008, 7-17

Wiborg, Thomas Colin: Elisa Wiborg : sangstjernen fra Kragerø, 2011, 85-103

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Åsen, Jimmy: Nanna Schwengaard og Sigvart Andresen: skaperne av Kragerøsangen, 2016 143 – 158

Kvaksalvere

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Kverner

Finstad, Håkon: Møller og kverner i Kragerø og i Kalstadkilen, 1981, 43-60

Kvinner

Abrahamsen, Mona: Kvinnen av i går – en billedartikkel, 1989, 49-68

Kvinnesaken

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Flaaten, Reidun: Fernanda Nissen : en usedvanlig kvinne fra Kragerø, 2011, 192-210

Kystfort

Kure, Mass: Krikken : krigsminne og turistattraksjon, 1982, 56-61

Køhler, Kai A.: bevæpning, fort og kanoner : Kragerøs egen militærberedskap…, 2014, 7-23

Thoresen, Per Johnny: Krikken – tyskernes festningsanlegg på Skåtøy, 2006,75-100

Köningskerze

Thoresen, Per Johnny: ”Köningskerze” – tysk radaranlegg på Levangsheia 1943-1945, 109-129

Kåsefjell

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Landskvinnestemmeforeningen/LKSF

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Langberg, Louise Cathrine

Køhler, Kai A. Kragerøstudenter i 1830-årenes Christiania, 2010, 62-79

Landgreen, Ester

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Langøy

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet, 2006, 34-74

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet, del 2, 2007, 94-108

Langøy kirkegård

Hopstock, Carsten: Kirkegårdsmuren, 2000, 52-59

Larsen, slekten

Sandberg, Inger: Kommandørkaptein Peter Bredsdorffs erindringer fra barndoms- og ungdomsår,

1994, 18-46

Larsen, Jens

Strømme, Helge Knudsen: Da ”storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerøloser på en gang, 2009,

42,49

Larsson, Thora

Finstad, Else Bjørg (red): Brev fra Malmhella 1940.43, 2008, 18-26

Lauersen, Jens

Finstad, Håkon: Jens Lauersøns slektsbakgrunn, 1994, 78-87

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Polak, Ada: ”Fama” på Jens Laursens skatoll, 1984, 21-32

Sandberg, Bjørn: Lauersen, Laursen, Larsen, Lauritzen eller Lauersøn?, 1995, 53-54

Lauvmann, Arnt

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Legater

Hopstock, Carsten: Marcus Bærnholt (1705-1773) Legatstifter i Kragerø, 1988, 114-144

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste ” i 250 år, 2013, 131- 139

Leger

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tallet i Kragerø, 1982, 44-55

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst, 2014, 157-170

Okkenhaug, Sverre: Dr. Ragnvald Bentzon, 2003, 164-183

Sandberg, Bjørn: Bærestolen på Berg : et klenodium, 1992, 10-18

Sandberg, Inger: Jeia Homann på Berg, 1988, s 7-39

Levang

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Den første Amerika-utvandringen fra Kragerødistriktet, 1998, 83-100

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Sjefsgården Helle på Levang, 2002, 124-128, Levang

Monsen, Carl Fredrik og Jimmy Åsen: Dramatisk redningsdåd i 1944 : nederlandsk

skipsmannskap …, 2014, 111-126

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia, 2012, 46-52

Skauen, Torfinn: Livet på Eklund, 2016, 56 – 84

Levangsheia

Finstad, Else Bjørg: Langholmen Mineralmølle på Levangsheia, 2012, 105-115

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Thoresen, Per Johnny: ”Köningskerze” . tysk radaranlegg på Levangsheia 1943-1945, 2007,

109-129

Lia, Olaf

Lia, Per: Olaf Lia – hans byggevirksomhet og arbeid med kunsten, 1996, 32-52

Vaale, Lars-Erik: Kråke eller galei? byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38, 2013, 119- 130

Lille Kirkeholmen

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Lille Stussholmen

Hagelund, Astrid: Skjærgårdsfolk i gamle dager, 2003, 46-59

Litteraturhistorie

Sandberg, Bjørn: „Nordens Sappho“ Madame Magdalene Sophie Buchholm, 1989, 42-48

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Livbåter

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Loser

Finstad, Håkon: Lostjeneste og havneforhold ved Kragerø tidlig på 1700-tallet, 1987, 73-94

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Pihl, Petter: Kragerø Sjømannsforening 150 år : fra høringsinstans til …., 2014, 171-198

Sandberg, Inger: Stråholmen – drama – hverdag – idyll, 1979, 38-53

Strømme, Helge Knudsen: Da ”storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerøloser på en gang, 2009,

42-49

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Wikander, Johan Anton: Kompassrosen ved Portør uthavn, 1991, 56-68

Lous, Christian Carl

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Lovisenberg

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Lyng, Christopher Henckel

Køhler, Kai A: En fortelling fra Syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet, 2015, 59-72

Lysekroner

Sandberg, Bjørn: Lysekronene i Kragerø kirke – et minne fra ”hollendertiden”, 1991, 69-73

Lærere

Finstad, Else Bjørg: Rektor Stub Knutzen og skrivebordet, 2004, 37-45

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst …, 1872-1888, 2011, 7-34

Køhler, Kai A.: Et tidsbilde fra 1900-1920 : med utgangspunkt i prof. Johan Tidemand

Ruuds…, 2012, 23-45

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring…. kampåret 1998,

15-41

Løkka

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Macadam, John Loudon

Finstad, Else Bjørg: Hundreår med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Macadamisering  

Finstad, Else Bjørg: Hundreår med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahll og…

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Madagaskar

Sandberg, Inger: Det er ingen Ingebjørg som Ingebjørg Finstad, 2002, 100-123

Madsen, Mathilde

Finstad, Else Bjørg (red): Brev fra Malmhella 1940-43, 2008, 18-26

Malm

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Nilsen, N.O. Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Malmhella

Finstad, Else Bjørg (red): Brev fra Malmhella 1940-43, 2008, 18-26

Manodden

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og .., 2008, 92-139

Marienlyst    

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst …., 2014, 157-170

Okkenhaug, Sverre: Dr. Ragnvald Bentzon, 2003, 164-183

Markussen, Alf Eng

Markussen, Alf Eng: Barndom på Rauane, 2008, 34-50

Mathiasdatter, Live

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Mathiesen, Carl

Strømme, Helge Knudsen: Inger Lise Nordraach fra Andølingen – Bj. Bjørnsons mor, 2010,

119-126

Matvaner

Finstad, Håkon: Da bygdefolket begynte å spise hestekjøtt, 1989, 7-14

Medisin

Finstad, Håkon: Barberere, kirurger og kvakksalvere på tidlig 1700-tall i Kragerø, 1982, 44-55

Menighetsliv

Fougner, Ivar: Kragerø menighet under krigen 1940-1945, 1982, 62-69

Mian

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø blad 1945-47, 1993, 16-47

Middelalderen

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Milorg

Sandberg, Inger: ”Sabgjengen” i Kragerø, fortalt av Einar Grimsrud og Odd Jørgensen, 1980,

7-28

Miltzow, Henrik Baltazar

Hopstock, Michael: Hans Egedes hjelpeprest på Grønland ble …: H.B. Miltzow, 2013, 66-77

Olsen, Mads: ”Rayners Farve” ikke første prestebolig : intervjue ved Aslak Thorsen, 2014, 199-201

Mineraler

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahl og ….,

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg: Langholmen Mineralmølle på Levangsheia, 2012, 105-115

Finstad, Håkon: Dypedalsgruva – bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, 1997, 64-73

Finstad, Håkon: Kragerø feltspatmølle, 1982, 112-119

Grønhaug, Arne: Klondyke i Kragerø, 2004, 93-108

Nilsen, N.O.:Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-116

Minervabukta

Finstad, Håkon: Historien bak et stedsnavn : Minerva-forliset, 1986, 52-57

Minnebøker

Aase, Jean ”..thi det mine minner er” : minnebøker, poesialbumer…, 2008, 140-145

Minnestøttene, Kragerø, Sannidal, Skåtøy

(ved: Torgeir Lindtvedt Dalen og Trygve Braatø m fl) Krigens ofre i Kragerø 1940-1945, 2010,

80-100

Misjonærer

Hopstock, Michael: Hans Egedes hjelpeprest på Grønland ble …: H.B. Miltzow, 2013, 66-77

Jørgensen, Per M: En rhododendron-misjonær fra Kragerø, 2010, 112-118

Sandberg, Inger: Armenia er mitt annet fedreland, 2001, 73-88

Sandberg, Inger: Det er ingen Ingebjørg som Ingebjørg Finstad, 2002, 100-123

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og ferieøy, 2008, 92-138

Mjølner

Monsen, Carl Fredrik: Da Monitorbåen fikk sitt navn, 1997, 7-13

Ongre, Aksel: Monitoren Mjølners grunnstøting i Kragerø, 2004, 160-164

Monitorbåen

Monsen, Carl Fredrik: Da Monitorbåen fikk sitt navn, 1997, 7-13

Ongre, Aksel: Monitoren Mjølners grunnstøting i Kragerø, 2004, 160-164

Monsen, Ragnar

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Monumenter

Sandberg, Bjørn: Omkring en festdag i Kragerø for hundre år siden, 1983, 95-104

Mudocci, Eva

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Munch, Edvard

Hamran, Ulf: Edvard Munchs Kragerø-bilder, 2009, 118-133

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Sandberg, Inger: Edvard Munch maler barn i Kragerø, 1994, 101-105

Sandberg, Inger: Gate i Kragerø, malt i 1911 av Edvard Munch, 2002, 75-76

Sandberg, Inger: Noen mennesker rundt Edvard Munch på Skrubben, 1996, 53-62

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Murtvang

Finstad, Håkon: Da Kragerø fikk brede gater, 1987, 7-32

Myske

Halvorsen, Roger: Plantenavnet Amur i gamle stedsnavn, 2001, 64-72

Møbelsnekring

Sandberg, Bjørn: Hans Biørn Wenneberg, 1985, 38-42

Møbler

Aase, Jean: 10 av hva andre hadde 1 av, 1996, 63-70

Polak, Ada: ”Fama” på Jens Laursens skatoll, 1984, 21-32

Møller

Finstad, Håkon: Kragerø feltspatmølle – et pionerprosjekt i vår lokale industrihistorie, 1982,

112-119

Finstad, Håkon: Møller og kverner i Kragerø og i Kalstadkilen, 1981, 43-60

Mønstringsprotokoller

Finstad, Håkon: En mønstringsprotokoll forteller lokal sjøfartshistorie, 1991, 51-55

Naper, slekten

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø blad 1945-47, 1993, 16-47

Napoleonkrigene se

Krigen 1807-1814

Navn

Strømme, Helge Knudsen: Jomfru, mademoiselle eller pige : titler og sosiale forskjeller i Kragerø..,

2008, 146-158

Navneskikk

Strømme, Helge Knudsen: Jomfru, mademoiselle eller pige : titler og sosiale forskjeller i Kragerø..,

2008, 146-158

NEA

Kivle, Tor: Karbidfabrikken på Stilnestangen, 2011, 35-47

Negerpostmesteren

Hamran, Ulf: Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø, 2000, 66-81

Hamran, Ulf: Nye opplysninger om postmestermorderens flukt 1694-95, 2004, 155-158

Nielsen, Halvor

Strømme, Helge Knudsen: Da ”Storm og Uveir i Havet” tok fire Kragerø-loser på en gang, 2009

42-49

Nielsen, Paul

Olsen, Mads J.: Murmester Paul Nielsens patentbrev, 1998, 80-82

Nikkel

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahl og ….,

2014, 93-110

Nilsen, Else Liv

Nilsen, Else Liv: Øya i mitt hjerte, 2002, 129-141

Nilsen, N.O.

Finstad, Else Bjørg: Langholmen Mineralmølle på Levangsheia, 2012, 105-115

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Nissen, Fernanda

Flaaten, Reidun: Fernanda Nissen : en usedvanlig kvinne fra Kragerø, 2011, 192-210

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og .. : erindringer (1922), 2013, 113-118

Våle, Lars-Erik: 250-årsjubileum som by, 2015, 7-13

Noatun

Stephan, Volker og Herbert Karting: Noatun : skonnerten, 2004, 46-51

Nordahl, Walter

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Nordraach, Inger Lise

Strømme, Helge Knudsen: Inger Lise Nordraach fra Andølingen – Bj. Bjørnsons mor, 2010,

119-126

Nordraach, Rikard

Strømme, Helge Knudsen: Bjørnstjerne Bjørnson og Rikard Nordraak og deres tilknytning til

Kragerø, 2006, 144-152

Nordraach, slekten

Finstad, Håkon: Da Kragerø feiret jubileum for Bjørnstjerne Bjørnson og familien Nordraach, 1999,

7-15

Strømme, Helge Knudsen: Inger Lise Nordraach fra Andølingen – Bj. Bjørnsons mor, 2010,

119-126

Norsk presseforbund

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Det Norske Selskab

Sandberg, Bjørn: „Nordens Sappho“ Madame Magdalene Sophie Buchholm, 1989, 42-48

Oksekastet (Langøy)

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner, 2006, 34-74

Henriksen, Erling: barne- og ungdomsminner fra Oksekastet på Langøye, 2007, 94-108

Olivinhyperitt

Finstad, Else Bjørg: Hundre år med is – hundre år med stein : historien om brødrene Dahl og ….,

2014, 93-110

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Olsdatter, Ingeborg

Finstad, Håkon: Et barn født i dølgsmål : straffesaken mot Ingeborg og Maren Olsdatter i 1804 :

opprinnelig trykt i Kragerø blad en gang på 1970-tallet, 2013, 78-81

Olsdatter, Maren

Finstad, Håkon: Et barn født i dølgsmål : straffesaken mot Ingeborg og Maren Olsdatter i 1804 :

opprinnelig trykt i Kragerø blad en gang på 1970-tallet, 2013, 78-81

Olsen, Bjørn

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst …, 2014, 157-170

Olsen, Finn

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Olsen, Halvor

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Olsen Hytt, Jens se

Hytt, Jens Martin

Olsen, Gunn

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-207

Olsen, Ivar

Finstad, Håkon: Portrettet av Ivar Rigger, 1995, 62-66

Olsen, Minda

Sandberg, Inger: Det var et hardt liv – men godt, 1987, 33-50

Olsen, N.P.

Finstad, Else Bjørg: Kampen mot alkoholen, 2007, 53-67

Olsen, Oskar M.

Køhler, Kai A.: Oskar M. Olsen: en Kragerømann i krigstidens Hamburg, 2016, 41 – 55

Olsen, Ragnvald

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Oppgangssag

Olsen, Mads: Oppgangssaga : funksjon… frem til ca år 1800, 2010, 57-61

Oppvekst

Evensen, Bjørg: Juletrefest på Tåtøy skole, 2008, 27-33

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Finstad, Ingebjørg: Dagligliv og oppvekst i Kilen i mellomkrigsårene, 2004, 58-71

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Gunnulfsen, Thomas: Det var akkurat som det skulle være, 1983, 33-61

Halvorsen, Jack: Dagligliv i Urene, 2003, 98-109

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet, 2006, 34-74

Henriksen, Erling: Barne- og ungdomsminner fra Oksekastet på Langøy, 2007, 94-108

Hunsdal, Olaf: Barndom og ungdoms i Kalstadkilen og i Kragerø – minner fra 1880- og 1890-årene, 1980, 76-94

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

Johnsen, Rolf: Litt om Skarbo skolekrets, 2008, 75-82

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og … : erindringer (1922) 2013, 113-118

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Køhler, Kai A: A.M. Schweigaards barndomsår, 2008, 51-57

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Køhler, Kai A.: ”Opdagelseschefen” som felte von Rautenfels, 2006, 101-108

Køhler, Kai A.: Et tidsbilde fra 1900-1920 : med utgangspunkt i prof. Johan Tidemand

Ruuds…, 2012, 23-45

Markussen, Alf Eng: Barndom på Rauane, 2008, 34-50

Molaug, Svein: Gina Svendsen forteller fra Kil, 2000, 88-94

Monsen, Ragnar: Melkegutten på Lovisenberg, 2010, 24-42

Nilsen, Else Liv: Øya i mitt hjerte, 2002, 129-141

Sandberg, Inger: Barn i en krigstid, 1981, 86-91

Sandberg, Inger: Barndomsminner fra 1920-30-årene i Kragerø, 1992, 94-118

Sandberg, Inger: Glade og trygge oppvekstår i en storfamilie i Kil, 1984, 33-48

Sandberg, Inger: Jeg fotograferer for å vise etterslekten hele Norge, 1998, 11-23

Sandberg, Inger: Kommandørkaptein Peter Bredsdorffs erindringer fra barndoms- og ungdomsår,

1994, 18-46

Skauen, Torfinn: Livet på Eklund, 2016, 56 – 84

Svendsen, Hildur: Barndom og ungdom på Furuholmen 1945-1963, …2015, 77-93

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og .., 2008, 92-139

Optisk telegraf

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Køhler, Kai A.: “Signalene” 1807 – 1814, 2017, 35 -44

Wikander, Johan Anton: Kompassrosen ved Portør uthavn, 1991, 56-68

Oscar II

Køhler, Kai A.: På sporet av Oscar II, 2005, 61-68

Oterøy

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Ovner

Hamran, Ulf: Kragerø Jernstøperi på Gunnarsholmen, 2001, 121-153

Palmstrøm, Alf

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst …., 2014, 157-170

Parker

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A. Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Pedersen, Marie Kathrine Rentler

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Pedersen, Simon, familien

Strømme, Helge Knudsen: ”Den stoere u-lyckelige Ildebrand” : historien om bybrannen i

Kragerø 1711, 2011, 112-148

Personnavn

Strømme, Helge Knudsen: Jomfru, mademoiselle eller pige : titler og sosiale forskjeller i Kragerø ..,

2008, 146-158

Pesta

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Petersen, Karen

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Pettershollet

Strømme, Helge Knudsen: Gutten fra Pettershollet : Halvor Eliesens liv på sjø og land,

2012, 53-65

Plantenavn

Halvorsen, Roger: Plantenavnet Amur i gamle stedsnavn, 2001, 64-72

Poesibøker

Aase, Jean: ”thi det mine minner er” : minnebøker, poesialbumer.., 2008, 140-145

Polfarere

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134-154

Porselen

Sandberg, Bjørn: Gammelt Københavnerporselen i Kragerø, 2000, 44-51

Portør

Hamran, Ulf: Er Portør-bildet i Boydell’s ”Picturesque Scenery of Norway” i virkeligheten fra Ny

Hellesund, 1998, 7-10

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Polarhelten som styrtet i Portør, 2005, 144-14

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Wikander, Johan Anton: Kompassrosen ved Portør uthavn, 1991, 56-68

Postmestre

Hamran, Ulf: Fra Whitehall i London til Knivstikkersmauet i Kragerø, 2000, 66-81

Postvesen

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bypost, 2007, 7-13

Prahm, Jonas Nicolai

Finstad, Håkon: En sommergjest i forrige århundres Kragerø, 1995, 36-52

Prester

Hopstock, Michael: Hans Egedes hjelpeprest på Grønland ble …: H.B. Miltzow, 2013, 66-77

Radaranlegg

Thoresen, Per Johnny: ”Köningskerze”- tysk radaranlegg på Levangsheia 1943-1945, 2007,

109-129

Raffineringsverket A/S

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Rasjonering

Thiseth, Edith: Dyrtid, varemangel og rasjonering : glimt fra … Kragerø rasjonering, 2014, 127-143

Rasmussen, Christian

Sandberg, Bjørn: Christian Rasmussen – dekorasjonsmaler i Kragerø, 1981, 36-42

Rauane

Markussen, Alf Eng: Barndom på Rauane, 2008, 34-50

Sandberg, Inger: Det var et hardt liv – men godt, 1987, 33-50

Rederiaktieselskapet Kragerø

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Rederier

Finstad, Håkon: Kragerø sjøfart 1790-1807, 1998, 109-149

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Monsen, Carl Fredrik og Inge Sandaas: DS La France: det tidligere Kragerøskipet, 2016, 85 – 91

Redningsbøyer

Bjørneboe, Sven Kærup: Skåtøys største severdighet: kaptein Dønvigs redningsbøye, 2016, 129 – 142

Dønvik, Tor og Arnfinn Jensen: Kaptein Dønvigs redningsbøye : Hans tragedie og hans

revolusjonerende oppfinnelse, 2012, 66-77

Redskaper

Olsen, Mads: Gamle håndverksredskaper, 2011, 48-67

Regattaer

Finstad, Håkon: Kappseilasen ved Jomfruland 1873, 1988, 40-54

Jensen, Jens Jacob: Glimt fra terneseilermiljøet i Kragerø i 1950-årene, 2006, 6-33

Reichelt, Johan Paulus

Amundsen, Petter: Fredsinskripsjonen på Langøy, 2000, 126-148

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Religiøse bevegelser

Sandberg, Inger: Mot Synd og Djævel, 1997, 53-63

Rendtler, Andreas

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Rendtler, Johan og Lars

Finstad, Håkon: Falskmyntneraffæren som rystet småbyen, 1992, 35-84

Rendtler, slekten

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Rendtlergården

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Restaurering

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: B 14: “Et lite hus av gammel årgang”, 2016, 7 – 40

Rettssaker

Finstad, Håkon: Et barn født i dølgsmål : straffesaken mot Ingeborg og Maren Olsdatter i 1804 :

opprinnelig trykt i Kragerø blad en gang på 1970-tallet, 2013, 78-817

Finstad, Håkon: Brannfarlige gnister over gata i Kragerø …og dans… 1811. Opprinnelig trykt

i Kragerø Blad 1973, 2011, 214-216

Finstad, Håkon: Dyrt brød med bismak – en rettssak om brødbaking .. i nødåret 1808 i

Kragerø. Opprinnelig trykt i Kragerø Blad en gang på 1970-tallet, 2012, 103-104

Finstad, Håkon: Nattvekteren og ”Morgenstjernen” : opprinnelig trykt i Kragerø Blad engang på

1970-årene, 2014, 53-56

Finstad, Håkon: Tre kanonslag på byens havn i 1812. Opprinnelig trykt i Kragerø Blad

1978, 2011, 211-213

Rigger, Ivar

Finstad, Håkon: Portrettet av Ivar Rigger, 1995, 62-66

Rinde

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Rinde, Eilert Olsen

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Rinde, Peder

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Okkenhaug, Sverre: Da jernbanen kom til Kragerø, 2004, 136-154

Rinde, Peder Eilertsen

Køhler, Kai A: Striden om embedsmannsstaten, 2008, 58-74

Rutebiler

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Rutil

Finstad, Håkon: Dypedalsgruva : bergverkshistorie midt i Kragerø sentrum, 1997, 64-73

Ruud, Johan Tidemand

Køhler, Kai A.: Et tidsbilde fra 1900-1920 : med utgangspunkt i prof. Johan Tidemand

Ruuds…, 2012, 23-45

Rye, Olaf

Finstad, Håkon: Med karjol og slede langs den gamle hovedveien i Sannidal, 1999, 67-77

Rævholmen

Hagelund, Astrid: Skjærgårdsfolk i gamle dager, 2003, 46-59

Røed, Ole

Monsen, Carl Fredrik: I en Kragerøsjømanns kjølvann, 1995, 67-87

Rømminger

Finstad, Håkon: Kragerøsjøfolk på vidvanke, 1980, 113-130

Rønning, Oddvar

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Rønninggruvene

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus

Reichelts tid, 1997, 74-132

Rådhus

Sandberg, Bjørn: Fengsel – rådhus – kirke, 1984, 7-20

Sachenhausen

Axelsen, Torstein: To og et halvt år i konsentrasjonsleieren Sachsenhausen, 2007, 14-25

Sag

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia i 400 år, 2012, 46-52

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Sagbruk

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia i 400 år, 2012, 46-52

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Salvesen, Hildur

Sandberg, Inger: Hildur Salvesens historie, 1983, 18-27

Salvesen, Kirsten og Knud

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Levang til Montana for å lete etter gull, 2000, 82-87

Salvesen, Kristian

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Salvesen, Thor

Sandberg, Inger: Hildur Salvesens historie, 1983, 18-27

Samferdsel

Darefjeld, Carl: Samferdsel over isen, 1979, 34-37

Finstad, Håkon: Med karjol og slede langs den gamle hovedveien i Sannidal, 1999, 67-77

Finstad, Håkon: Min raske hest – din dovne gamp, 1999, 64-66

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bys broer, 2002, 7-30

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 106-117

Okkenhaug, Sverre: Kragerøfolk tar bilen i bruk, 2006, 112-143

Rennemo, Bjarne: Den gamle veien til og fra Kragerø, 1983, 7-17

Sandberg, Bjørn: Flaskeforet – reisekamerat på norske veier i gamle dager, 1994, 47-55

Ytterborg, Alexander/Jøril Finstad: Historien om bilferja GAMLE KRAGERØ, 2009, 50-70

Sandberg, Inger

Sandberg, Inger: Barndomsminner fra 1920-30-årene i Kragerø, 1992, 94-118

Sandberg, Inger: Journalist i Kragerø Blad 1945-47, 1993, 16-47

Sandaasrederiet

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Sanitetsforeningen

Finstad, Else Bjøeg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: fra ”Sanitetens

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Sannidal

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Finstad, Håkon: Med karjol og slede langs den gamle hovedveien i Sannidal, 1999, 67-77

Finstad, Håkon: Min raske hest – din dovne gamp, 1999, 64-66

Grønåsen, Ragnar A: Sandøkedals Læseselskab – en pådriver for folkeopplysningen, 1987, 51-72

Schiefler, Gustav

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Schjølberg, Guido

Moldestad, Greta Synnøve: Åpningen av Guido Schølberg-utstillingen i gamle sommeren

2015, 2015, 14-22

Sandberg, Inger: Kunst i skolen, 1999, 16-26

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Schjølberg, Gustava

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Schweigaard, Anton Martin

Køhler, Kai A. Kragerøstudenter i 1830-årenes Christiania, 2010, 62-79

Køhler, Kai A: A.M. Schweigaards barndomsår, 2008, 51-57

Køhler, Kai A.: Striden om embedsmannsstaten, 2008, 58-74

Sandberg, Bjørn: Omkring en festdag i Kragerø for hundre år siden, 1983, 95-104

Schweigaard, Christian Homann

Svendsen, Roar: ”Naadigste Konge”, 1984, 67-78

Schweigaard, familien

Køhler, Kai A.: Kirsten Heiberg og honningkrukken, 2013, 39-57

Schweigaard, Ludvig Christian

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Schweigaardsholmen

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Schweigaardsmonumentet

Sandberg, Bjørn: Omkring en festdag i Kragerø for hundre år siden, 1983, 95-104

Schweigaardsparken

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A.: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Schwengaard, Nanna

Køhler, Kai A. og Lars Erik Vaale: Kragerøsangen, 2016, 94 – 101

Åsen, Jimmy: Nanna Schwengaard og Sigvart Andresen: skaperne av Kragerøsangen, 2016 143 – 158

Seilskip

Aase, Jean: Kragerøskuter i hjemmefart og langfart i 1873, 1994, 88-100

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134-154

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Gøthesen, Gøthe: Seilskipskonstruktørene fra Kragerø, 1989, 78-93

Køhler, Kai Arvid: Litt om frakteskuter og fraktemenn på slutten av de hvite seils dager, 1982,

87-98

Molaug, Svein: Gamle seilskipsfolk på lydbånd og datadiskett, 2000, 60-65

Monsen, Carl Fredrik: Et tragisk hundreårsminne fra seilskpstiden, 2014, 150

Myrvoll, Siri: Turen til Cork, 2002, 31-34

Robbestad, Odd: Kragerø og skipsfarten 1840-1850, 1985, 76-118

Sandberg, Inger: Historien om bark Union av Kragerø og om dens kaptein…,1996, 71-99

Seilskipskonstruktører

Gøthesen, Gøthe: Seilskipskonstruktørene fra Kragerø, 1989, 78-93

Seilsport

San Jensen, Jens Jacob: Glimt fra terneseilermiljøet i Kragerø i 1950-årene, 2006, 7-33

Seil og blokkmakeryrket

Jenssen, Jens Jacob og Aage Midling: Vind i seilene, 2017, 7 – 34

Selskab til Kragerøs byes og omegns forskjønnelse

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Køhler, Kai A.: Kragerøs første parker, 2007, 26-37

Semb, Carl

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Silja

Hole, Tom Erik: Tragedien som rammet Kragerø vinteren 1940, 2003, 191-197

Sjefsgårder

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Sjefsgården Helle på Levang, 2002, 124-128

Sjultangen, Borghild

Finstad, Else Bjørg: Fra grisepasser og ekornjeger til båtbyggerkone : Borghild Sjultangen forteller,

2013, 95-104

Sjøfartshistorie

Aase, Jean: Kragerøskuter i hjemmefart og langfart i 1873, 1994, 88-100

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134-154

Børresen, Hans: Til Smyrna med is fra Kragerø, 1983, 90-94

Finstad, Håkon: Kragerøsjøfolk på vidvanke, 1980, 113-130

Finstad, Håkon: ”Land, land forut”, 1983, 105-124

Finstad, Håkon : Kragerø sjøfart 1790-1807, 1998, 109-149

Finstad, Håkon: En mønstringsprotokoll forteller lokal sjøfartshistorie, 1991, 51-55

Finstad, Håkon: Portrettet av Ivar Rigger, 1995, 62-66

Finstad, Håkon: På kryss og tvers med ”Bondevennen” av Kragerø, 1985, 57-75

Gøthesen, Gøthe: Seilskipskonstruktørene fra Kragerø, 1989, 78-93

Hole, Tom Erik: Tragedien som rammet Kragerø vinteren 1940, 2003, 191-197

Hougen, Fredrik: En sjøreise fra Fredrikstad til Kragerø i september 1844, 1982, 39-43

Jenssen, Jens Jacob og Aage Midling: Vind i seilene, 2017, 7 – 34

Jensen, Jens Jacob : Sjøkart i nære og fjerne farvann, 2018, 51 – 72

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Tallakshavn til de syv hav, 2004, 72-81

Køhler, Kai Arvid: Litt om frakteskuter og fraktemenn på slutten av de hvite seils dager, 1982,

87-98

Lia, Per: En dramatisk brann i Hiawathas kullast i 1885, 2007, 78-83

Molaug, Sven: Det var jo bare dagligdagse ting te sjøs….,2002, 62-67

Molaug, Svein: En kan’te beskrive det, det må prøvas, 2001, 89-98

Molaug, Svein: Gamle seilskipsfolk på lydbånd og datadiskett, 2000, 60-65

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Monsen, Carl Fredrik: Det franske livbåtkompass, 2000, 95-97

Monsen, Carl Fredrik: I en Kragerøsjømanns kjølvann, 1995, 67-87

Monsen: Carl Fredrik: Et tragisk hundreårsminne fra seilskipstiden, 2014, 150

Monsen, Carl Fredrik og Inge Sandaas: DS La France: det tidligere Kragerøskipet, 2016, 85 – 91

Myrvoll, Siri: Turen til Cork, 2002, 31-34

Pihl, Petter: Krgerø Sjømannsforening 150 år: fra høringsinstans til… , 2014, 171-198

Robbestad, Odd: Kragerø og skipsfarten 1840-1850, 1985, 76-118

Robbestad, Odd: Kragerø sjøfartshistorie 1775-1790, 1993, 48-68

Sandberg, Inger: Historien om bark Union av Kragerø og om dens kaptein…, 1996, 71-99

Sandberg, Inger: Kommandørkaptein Peter Bredsdorffs enrindringer fra barndoms- og ungdomsår,

1994, 18-46

Stephan, Volker og Herbert Karting: Noatun : skonnerten, 2004, 46-51

Stidahl, Svein: Sjømannsliv og gudstro : kaptein J. M. Hytts historie, 2013, 82-94

Strømme, Helge Knudsen: Gutten fra Pettershollet : Halvor Eliesens liv på sjø og land,

2012, 53-65

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske—, 2012, 7-22

Thiseth, Edith: Kragerøskjebner i sjømannsrullene, 1998, 101-108

Thoresen, Per Johnny: Fortøyning og fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården, 2009, 22-41

Tveit, Nils-Arne: Sjøfolk fra Kragerø som forliste under første verdenskrig, 2014, 144-149

Wiborg, Haakon: Familien Wiborg og iseksporten i Kragerø, 1996, 110-121

Sjøforsvar

Finstad, Håkon: Henrich Georg Tønder, 1994, 106-166

Jenssen, Arne: Gumøyknuten signalstasjon, 1983, 28-32

Jensen, Reidar: Ulykkesskipet HMS Tartar : eller da lord Byron….., 2011, 149-160

Køhler, Kai A.: “Signalene” 1807 – 1814, 2017, 35 -44

Køhler, Kai A.: Skjærgårdsflåten 1807 – 1814, 2017, 45 – 70

Sjømannskirker

Køhler, Kai A.: Oskar M. Olsen: en Kragerømann i krigstidens Hamburg, 2016, 41 – 55

Sjømenn

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134-154

Finstad, Håkon: Kragerøsjøfolk på vidvanke, 1980, 113-130

Køhler, Kai Arvid: Litt om frakteskuter og fraktemenn på slutten av de hvite seils dager, 1982,

87-98

Lia, Per: En dramatisk brann i Hiawathas kullast i 1885, 2007, 78-83

Mathisen, Astrid: Halvor og Halvordine, 2005, 101-108

Molaug, Sven: Det var jo bare dagligdagse ting te sjøs…,2002, 62-67

Molaug, Svein: En kan’te beskrive det, det må prøvas, 2001, 89-98

Molaug, Svein: Gamle seilskipsfolk på lydbånd og datadiskett, 2000, 60-65

Monsen, Carl Fredrik: I en Kragerøsjømanns kjølvann, 1995, 67-87

Monsen, Carl Fredrik: På fyrdørken i krig og fred, 1996, 100-109

Pihl, Petter: Kragerø Sjømannsforening 150 år : fra høringsinstans til …, 2014, 171-198

Sandberg, Inger: Historien om bark Union av Kragerø og om dens kaptein…, 1996, 71-99

Stidahl, Svein: Sjømannsliv og gudstro : kaptein J. M. Hytts historie, 2013, 82-94

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske—, 2012, 7-22

Thiseth, Edith: Kragerøskjebner i sjømannsrullene, 1998, 101-108

Tveit, Nils-Arne: Sjøfolk fra Kragerø som forliste under første verdenskrig, 2014, 144-149

Sjømerker

Thoresen, Per Johnny: Fyr og sjømerker i Kragerøskjærgården, 2015, 42-58

Sjåen

Finstad, Håkon: Larvik grevskaps gruver og eiendommer i Kragerødistriktet på Johan Paulus Reichelts tid, 1997, 74-132

Sjådammen

Rugtveit, Morten: Vann til byen 2016, 109 – 117

Skatoll

Polak, Ada: ”Fama” på Jens Laursens skatoll, 1984, 21-32

Skarbo

Johnsen, Rolf: Litt om Skarbo skolekrets, 2008, 75-82

Skaug, Ragnar

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst …, 2014, 157-170

Skauen, familien

Skauen, Torfinn: Livet på Eklund, 2016, 56 – 84

Skauen hønseri

Skauen, Torfinn: Livet på Eklund, 2016, 56 – 84

Skipsbygging

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Skipsredere

Monsen, Carl Fredrik: Båtane med trenavna skaffa vårs levebrød, 1998, 48-79

Robbestad, Odd: Kragerø sjøfartshistorie 1775-1790, 1993, 48-68

Skjerpe

Grønhaug, Arne: Klondyke i Kragerø, 2004, 93-108

Skjærgården

Dønvik, Tor: Krake søker make, 2017, 71 – 87

Grønnerød, Einar: Framkomst og transport i skjærgården vinterstid, 2009, 7-21

Hagelund, Astrid: Skjærgårdsfolk i gamle dager, 2003, 46-59

Dønvik, Tor : ” Cum grano salis? ” ( Salt ) Et forsøk på å beskrive tidlig næringsvirksomhet
og handel i Kragerøs kystdistrikt, 2018, 10 – 23

Skogdrift

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 78-102

Skoler

Evensen, Bjørg: Juletrefest på Tåtøy skole, 2008, 27-33

Gausdal, Tobias: Kragerø folkeskole : glimt fra 1945-1965, 2003, 60-63

Gausdal, Tobias: Skolesituasjonen i Kragerø ved kommune-sammenslåingen i 1960, 2003,

141-163

Hunsdal, Olaf: Barndom og ungdom i Kalstadkilen og i Kragerø – minner fra 1880- og 1890-årene,

1980, 76-94

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

Johnsen, Rolf: Litt om Skarbo skolekrets, 2008, 75-82

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Køhler, Kai A.: Lars Olaf Jensen fra Kragerø …, 2004, 52-57

Køhler, Kai A.: ”Opdagelseschefen” som felte von Rautenfels, 2006, 101-108

Køhler, Kai A.: Et tidsbilde fra 1900-1920 : med utgangspunkt i prof. Johan Tidemand

Ruuds…, 2012, 23-45

Sandberg, Inger: Glade og trygge oppvekstår i en storfamilie i Kil, 1984, 33-48

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Thiseth, Edith: Arbeidsliv på Lille Kirkeholmen : skipsverft, hogstplasser og sagbruk, 2011,

161-191

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og.., 2008, 92-139

Øisang, Thorleif: Udelt og todelt, 1995, 7-13

Skoletannpleie

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Skrubben

Krafft, Erik Johan: Fiskehandlerne på Bosebodskjæret, 2003, 119-140

Sandberg, Inger: Edvard Munch – Skrubben og Kragerø, 1991, 6-50

Sandberg, Inger: Noen mennesker rundt Edvard Munch på Skrubben, 1996, 53-62

Skuespillere

Køhler, Kai A.: Kirsten Heiberg og honningkrukken, 2013, 39-57

Skyssvesen

Finstad, Håkon: Med karjol og slede langs den gamle hovedveien i Sannidal, 1999, 67-77

Finstad, Håkon: Min raske hest – din dovne gamp, 1999, 64-66

Skålgroper

Sandberg, Bjørn: Skålgropene ved Torsdal, 2001, 28-30

Skåtøy

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Braatø, Trygve/Reidar Jensen: Adolf Juell – Skåtøys egen polfarer, 2009, 134-154

Finstad, Håkon: Kragerø feltspatmølle – et pionerprosjekt i vår lokale industrihistorie, 1982,

112-119

Jensen, Arnfinn: Christian Gierløff – forfatter og samfunnsbygger, 2012, 788-102

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

Jensen, Arnfinn: Theodor Kittelsen og Skåtøy 1889-1891. 2014, 43-52

Jensen, Reidar: Glimt fra Korset i gamle dager, 2004, 109-129

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Da krigen kom til Skåtøy Prestegård, 2003, 184-190

Kure, Mass: Krikken : krigsminne og turistattraksjon, 1982, 56-61

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Sandberg, Bjørn: Anders B. Wilse fotograferer i Kragerø og Skåtøy 1902-1923, 1998, 24-41

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Thoresen, Per Johnny: Krikken – tyskernes festningsanlegg på Skåtøy, 2006, 75-100

Skåtøy kirke

Hamran, Ulf: Skåtøy kirkes bygningshistorie, 1987, 139-164

Skåtøy Vel

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Slaktere

Finstad, Else Bjørg: Den hadde 4 cm pannebrask, og kulene .., 1999, 52-63

Sluppan

Sandberg, Inger: Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder, 2000, 7-18

Smeder

Nilsen, N.O.: Kragerøs første bussjåfør, 2009, 1067-117

Snekkerverksteder

Olsen, Mads: Gamle håndverksredskaper, 2011, 48-67

SOL

Thiseth, Edith: Blant blonder og makko på SOL Trikotasje, 2000, 19-43

Solberg, Halvor

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Spanskesyken

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Thiseth, Edith: Dyrtid, varemangel og rasjonering : glimt fra…Kragerø rasjonerings, 2014, 127-143

Speidere

Sandberg, Inger: 80-års jubileum for Kragerøspeiderne i 1998, 1997, 34-47

Spise- og drikkeskikke

Finstad, Håkon: Da bygdefolket begynte å spise hestekjøtt, 1989, 7-14

Sport

Øisang, Thorleif: Sportsliv i unge år, 1995, 55-61

Stang, Frederik

Køhler, Kai A.: Striden om embedsmannsstaten, 2008, 58-74

Stangnes

Finstad, Else Bjørg og Håkon: Stangnes – gammelt småbruk, nå populært friområde i Kragerø,

1994, 7-17

Steinalderen

Braathen, Helge: Den første telemarking, 1992, 6-9

Sandberg, Inger: Sluppan, en fangstboplass fra yngre steinalder, 2000, 7-18

Steinbrudd

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Finstad, Håkon: Distriktets eldste steinbrudd, 1997, 14-27

Stemmerett

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Kampen for stemmeretten, 2013, 7-20

Stenersen, Christian

Thiseth, Edith: Et maleri med historie fra nær fortid, 2006, 109-111

Stoler

Sandberg, Bjørn: Hans Biørn Wenneberg –, 1985, 38-42

Sandberg, Bjørn: ”Kiil-stolen”, 1980, 109-112

Storkollen

Finstad, Håkon: Et selskap til Kragerøs forskjønnelse, 1992, 85-93

Strand, Anne

Hamran, Ulf: Central Hotell, 2002, 77-99

Sranden, familien

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia i 400 år, 2012, 46-52

Stranden sag

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia i 400 år, 2012, 46-52

Strømskavl

Sandberg, Inger: Skolebestyreren som mislikte Pontoppidans forklaring. …kampåret 1882, 1989,

15-41

Stråholmen

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Sandberg, Inger: Stråholmen – drama – hverdag – idyll, 1979, 38-54

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1700-tallet, 1987, 95-138

Strømme, Helge Knudsen: Loser i Kragerø-skjærgården på 1800-tallet, 1988, 55-106

Thiseth, Edith: Gustavas siste reis : Om Kragerøbriggens tragiske –, 2012, 7-22

Stumfilm

Køhler, Kai A.: Fra stumfilmtiden, 2004, 82-92

Stussholmen

Hagelund, Astrid: Skjærgårdsfolk i gamle dager, 2003, 46-59

Stärk, Inga

Sandberg, Inger: Noen mennesker rundt Edvard Munch på Skrubben, 1996, 53-62

Sundvall, August

Molaug, Sven: Det var jo bare dagligdagse ting te sjøs…, 2002, 62-67

Svartedauden

Aase, Jean: Den store mannedauen, 1999, 78-90

Svendsen, Gina

Molaug, Svein: Gina Svendsen forteller fra Kil, 2000, 88-94

Sykehus    

Okkenhaug, Sverre: Da Kragerø fikk eget sykehus : hundre år siden Marienlyst…., 2014, 157-170

Okkenhaug, Sverre: Dr. Ragnvald Bentson, 2003, 164-193

Sykepleie

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og …: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Sykepleiere

Finstad, Else Bjørg og Anne-Kristine Aas: Med hjerte for de syke og —: Fra ”Sanitetens”

første år i Kragerø, 2012, 118-149

Søderman, Harry

Sandberg, Inger: Norsk reservepoliti i Sverige under krigen, 1990, 16-50

Søfrensen, Niels se

Adeler, Niels Søfrensen

Søhr, Johan Olaus

Køhler, Kai A.: ”Opdagelseschefen” som felte von Rautenfels, 2006, 101-108

Søndre Kalstad

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Sørensen, Christian Anker

Finstad, Håkon: Historien bak et stedsnavn : Minerva-forliset, 1986, 52-57

Sørensen, Lars

Finstad, Håkon: Nærglimt fra Jomfruland under Napoleonskrigene, 1979, 7-33

Sørensen, Peder Chr.

Finstad, Else Bjørg: Reisebrev fra Amerika, 2006, 153-170

Tallakshavn

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Tallakshavn til de syv hav, 2004, 72-81

Molaug, Svein: En kan’te beskrive det, det må prøvas, 2001, 89-98

Tambs, Nils Fredrik

Monsen, Carl Fredrik: Gestaposjefen som friga arresterte Kragerøfolk, 1999, 91-107

Tang

Køhler, Kai Arvid: Bruk av tang som gjødsel i manns minne på Stråholmen, Jomfruland, Skåtøy og

Gumøy, 1981, 92-119

Tangen, Leif Martinius

Monsen, Carl Fredrik: Leif Martinius fra Furuholmen i dramtatisk minesprengning på franskekysten

2003, 110-118

Tangen, Olaf

Sandberg, Inger: Kunst i skolen, 1999, 16-26

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Tangen, slakteri

Finstad, Else Bjørg: Den hadde 4 cm pannebrask, og kulene .., 1999, 52-63

Taranger, Nils

Jensen, Arnfinn: Skåtøy skole 1778-2013, 2014, 65-92

Tegnere

Sandberg, Bjørn: Christian Holst Hartwig – en spennende tegner, 1990, 51-67

Tellefsen, Roy

Finstad, Else Bjørg: Et helt liv med fotballen, 2000, 110-125

Thiseth, Edith

Thiseth, Edith: Furuholmen, 1994, 56-77

Thomasdatter, Maren

Finstad, Håkon: Dyrt brød med bismak – en rettssak om brødbaking .. i nødåret 1808 i

Kragerø. Opprinnelig trykt i Kragerø Blad en gang på 1970-tallet, 2012, 103-104

Finstad, Håkon: Nattvekteren og “Morgenstjernen” : opprinnelig trykt I Kragerø Blad engang på

1970-årene, 2014, 53-56

Thomesen, familien

Flaaten, Reidun: Fernanda Nissen : en usedvanlig kvinne fra Kragerø, 2011, 192-210

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og…: erindringer (1922), 2013, 113-118

Thomesen, Ole

Køhler, Kai A.: Stride nom embedsmannsstaten, 2008, 58-74

Thomesen, Thomes

Flaaten, Reidun: Fernanda Nissen : en usedvanlig kvinne fra Kragerø, 2011, 192-210

Kjeldsberg, Inga: Fra Thomesens tid på Barthebryggen og .. : erindringer (1922), 2013, 113-118

Thomesheia

Nilsen, Freddy: Minner fra Thomasheia, 2014, 57-64

Sandberg, Inger: Barndomsminner fra 1920-30-årene i Kragerø, 1992, 94-118

Sandberg, Inger: Mot Synd og Djævel, 1997, 53-63

Sørensen, Laila: Tomta, en oase på Thomesheia, 2004, 7-11

Thoritt

Grønhaug, Arne: Klondyke i Kragerø, 2004, 93-108

Thorsen, Lars Bernhard Brun

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Tallakshavn til de syv hav, 2004, 72-81

Thorsen, Peder

Myrvoll, Siri: Turen til Cork, 2002, 31-34

Thronsen, Roar Georg

Ytterborg, Alexander: Roar Thronsen – ”Gamle Kragerø”s konstruktør, 2010, 51-56

Tim, Powel og Margrethe

Sandberg, Bjørn: Lysekronene i Kragerø kirke – et minne fra ”hollendertiden”, 1991, 69-73

Tomta

Sørensen, Laila: Tomta, en oase på Thomesheia, 2004, 7-11

Tordenskiold, Petter Wessel

Dønvik, Tor og Per Gierløff Klem: Tordenskiold og Skåtøy, 2016, 118 – 128

Torsdal

Sandberg, Bjørn: Skålgropene ved Torsdal, 2001, 28-30

Trikotasje

Thiseth, Edith: Blant blonder og makko på SOL Trikotasje, 2000, 19-43

Trær

Sandberg, Bjørn: Trær i Kragerøs nærmiljø, 1993, 7-15

Turisme

Finstad, Håkon: En sommergjest i forrige århundres Kragerø, 1995, 36-52

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: Den tidlige turistsatsing i Kragerø….. 2015, 23-41

Turistforeninger

Naper, Eva og Jens Jacob Jensen: Den tidlige turistsatsing i Kragerø….. 2015, 23-41

Tysken, Kristian

Sandberg, Inger og Bjørn: Kragerø Kunstforening 1935-1972, 1999, 27-51

Åsen, Jimmy: Bohemen Olaf Tangen, 2010, 7-23

Tyskerbrakkene

Finstad, Else Bjørg: Et lite stykke Finnmark i Kragerø, 2002, 35-58

Tømmerfløting

Hamran, Ulf: Tømmermerkene i Kragerøvassdraget : hvor langt..?, 2012, 116-117

Tømmermerker

Hamran, Ulf: Tømmermerkene i Kragerøvassdraget : hvor langt..?, 2012-116-117

Tønder, Heinrich Georg

Finstad, Håkon: Falskmyntneraffæren som rystet småbyen, 1992, 35-84

Finstad, Håkon: Henrich Georg Tønder, 1994, 106-166

Køhler, Kai A: En fortelling fra Syvårskrigen om svikt, svik og lojalitet, 2015, 59-72

Køhler, Kai A.: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”, 2014, 24-42

Tønder, Johannes

Hamran, Ulf: Rendtlergårder i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Tønder, slekten

Finstad, Håkon: Henrich Georg Tønder, 1994, 106-166

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Hamran, Ulf: Rendtlergårder i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Køhler, Kai. A.: Kragerø i 1814 : om fire menn i ”miraklenes år”, 2014, 24-42

Tørdal

Ukjent: Kragerøfolk på strabasiøs Tørdalstur påsken 1904, 1996, 22-24

Tåtøy

Evensen, Bjørg:Juletrefest på Tåtøy skole, 2008, 27-33

Thiseth, Edith: Tåtøy : fra lystgård til industrisamfunn, bosted og …, 2008, 92-139

Ullmann, Axel Conrad

Køhler, Kai A.: En gutt fra Løkka : pro. Samson Eitrems oppvekst… 1872-1888, 2011, 7-34

Ungdomslag

Køhler, Kai: Fjordglimt ungdomslag, 1984, 49-66

Union

Sandberg, Inger: Historien om bark Union av Kragerø og om dens kaptein.., 1996, 71-99

Unionsoppløsningen

Monsen, Carl Fr., red.: Glimt fra de politiske hendelser som førte frem til unionsoppløsningen i

1905, 2005, 7-13

Norseng, Per: Året 1905 i Kragerø, 2005, 15-25

Urene

Halvorsen, Jack: Dagligliv i Urene, 2003, 98-109

Urer

Finstad, Else Bjørg: klokker i 100 år, 2007, 130-143

Urmakere

Finstad, Else Bjørg: klokker i 100 år, 2007, 130-143

Sandberg, Bjørn: Mandius Amundsen : en glemt Kragerø-kunstnere, 1986, 58-67

Uthavner

Thoresen, Per Johnny: fortøyning og fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården, 2009, 22-41

Utvandring

Aase, Jean: En ung immigrant i 1880-årenes Amerika – H.P. Hougen fra Kragerø, 2000, 149-157

Finstad, Else Bjørg: Reisebrev fra Amerika , 2006, 153-170

Hougen, Hans Peter: Til Baltimore med bark ”Elisabeth” og med en ung emigrant om bord, 1982,

99-110

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Fra Levang til Montana for å lete etter gull, 2000, 82-87

Kjendal, Per Stian Bjørnø: Den første Amerika-utvandringen fra Kragerødistriktet, 1998, 83-100

Myrvoll, Siri: En Kragerø-familie i Amerika, 2008, 83-91

Therkelsen, Charlotte og Marius Sætersdal: Besøk i Kragero, Minesota- en ,,, 2014, 151-156

Valberg

Finstad, Else Bjørg og Frode Jørgensen: Stein og pukk i hundre år : jubileum på Valberg, 2013,

58-65

Hopstock, Carsten: Frydensborg frem til ca år 1900, 1990, 89-128

Vannforsyning

Rugtveit, Morten: Vann til byen 2016, 109 – 117

Vannsag

Sandvik, Bjørn: Stranden sag : bygdesag på Levangsheia, 2012, 46-52

Varpefester

Thoresen, Per Johnny: fortøyning og fortøyningsfester i Kragerø-skjærgården, 2009, 22-41

Vegviseren – forening

Thoresen, Per Johnny: Foreningen ”Vegviseren” : og hvordan Bråtøy fikk bilvei, 2010, 101-111

Veier

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Rennemo, Bjarne: Den gamle veien til og fra Kragerø, 1983, 7-17

Vektere

Finstad, Håkon: Nattvekteren og ”Morgenstjernen” : opprinnelig trykt i Kragerø Blad , 2014, 53-56

Nilsen, Freddy: Minner fra Thomesheia, 2014, 57-64

Velforeninger

Jensen, Arnfinn: Skåtøy Vel, stiftet 1960, 2011, 104-111

Verksteder

Olsen, Mads: Gamle håndverksredskaper, 2011, 48-67

Vestmar

Robbestad, Odd: Omkring Vestmar-navnet, 1987, 170-187

Vigeland, Gustav

Sandberg, Bjørn: Fra støpejern til granitt, 1987, 165-169

Våle, Lars-Erik: 250-årsjubileum som by, 2015, 7-13

Vinner, Jens

Finstad, Else Bjørg: Hvalfangere fra Kragerø, 2001, 31-63

Wenneberg, Hans Biørn

Sandberg, Bjørn: Hans Biørn Wenneberg, 1985, 38-42

Wernisch, Hermann Jacob

Monsen, Carl Fredrik: Dramatisk redningsdåd i 1994 : nederlandsk skipsmannskap , 2014, 11-126

Monsen, Carl Fredrik: Gestaposjefen som friga arresterte Kragerøfolk, 1999, 91-107

Wiborg, Elisa

Wiborg, Thomas Colin: Elisa Wiborg : sangstjernen fra Kragerø, 2011, 85-103

Wiborg, Simon

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1797-1886, 2005, 26-48

Wiborg, slekten

Hamran, Ulf: Rendtlergården i Store Kirkebukten 1997-1886, 2005, 26-48

Lia, Per: Gumøy isbruk 1903-1953, 2010, 129-135

Wiborg, Haakon: Familien Wiborg og iseksporten i Kragerø, 1996, 110-121

Wiborg, Thomas Colin: Elisa Wiborg : sangstjernen fra Kragerø, 2011, 85-103

Wiborggården

Hamran, Ulf: Kragerøs eldste hus : dendrokronologisk datering…, 2013, 105-112

Hamran, Ulf: Tømmermerkene i Kragerøvassdraget : hvor langt..,? 2012, 46-52

Hamran, Ulf: Wiborggården på Barthebrygga i Kragerø, 1985, 43-55

Wiig, Cecilie

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Wilse, Anders Beer

Hedret Wilses grav, 2015, 115

Køhler, Kai A.: Anders Beer Wilse – Kragerøgutt, 2015, 100-108

Køhler, Kai A.: Inntrykk fra Wilse-utstillingen på Berg-Kragerø Museum, 20215, 109-114

Sandberg, Bjørn: Anders B. Wilse fotograferer i Kragerø og Skåtøy 1902-1923, 1998, 24-41

Sandberg, Inger: Jeg fotograferer for å vise etterslekten hele Norge, 1998, 11-23

With, Morten

Okkenhaug, Sverre: ”Til Kragerøe Byes Gavn og Bedste” i 250 år, 2013, 131- 139

Sandberg, Inger: Ikke se så svart på det, With, 1995, 14-33

With, slekten

Sandberg, Inger: Ikke se så svart på det, With, 1995, 14-33

Ødegården

Finstad, Håkon: Med karjol og slede langs den gamle hovedveien i Sannidal, 1999, 67-77

Øisang, Thorleif

Øisang, Thorleif: Sportsliv i unge år, 1995, 55-61

Øisang, Thorleif: Udelt og todelt, 1955, 7-13

Øvergaard, Cathrine

Strømme, Helge Knudsen: Hent jordmora, 2007, 38-51

Øverland, Gunnar

Finstad, Else Bjørg: Unger og gårdsarbeid i Kragerødistriktet for 50-60 år siden, 2003, 64-97

Øya

Halvorsen, Jack: Dagligliv i Urene, 2003, 98-109

Jensen, Jens Jacob: Kragerø bys broer, 2002, 7-30

Juell, Gudmund:Før broen til Øya ble bygget, 1980, 95-108

Nilsen, Else Liv: Øya i mitt hjerte, 2002, 129-141

Sandberg, Inger: Hasselnøtter fra Oterøy og Schweigaardsholmen, 1992, 19-34

Thiseth, Edith: Ildebranden på Øen, 2004, 130-135

Årskrifter 1979 – 2017
Braatø, Trygve : Forfattere av Historielagets årskrifter 1979 – 2017, 2018, 77 – 79

Ajourført 10.09.2019

Fra 1979 til 2016 av Birgitte Andersen / Fra 2017 av Trygve Braatø